Tramesa de factures electròniques

La UAB disposa del servei eFACT d'enviament i consulta de facutes electròniques del consorci AOC.

 

Contacte:
Proveïdors - Àrea d'Economia i Finances
Tel. 93 581 1171
proveidors@uab.cat

 

[INFORMACIÓN EN CASTELLANO]

[INFORMATION IN ENGLISH]

 

Les factures s'han de fer en el format estàndard de factura electrònica i s'han de signar electrònicament amb:

  • Un certificat reconegut
  • Un segell electrònic avançat de persona jurídica

Informació i ajuda del servei eFACT de l'AOC