Calendari 2018

Eleccions de representants d'estudiants al Claustre de la UAB

Convocatòria eleccions

10 d'octubre de 2018

Publicació censos electorals provisionals

18 d'octubre de 2018

Termini de reclamacions al cens electoral

Del 18 al 22 d'octubre de 2018

Termini per a la presentació de candidatures

Del 19 al 26 d'octubre de 2018

Resolució de les reclamacions al cens per la Junta Electoral General

24 d'octubre de 2018

Publicació del cens electoral definitiu

25 d'octubre de 2018

Proclamació provisional dels candidats per la Junta Electoral General

30 d'octubre de 2018

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats

Del 31 d'octubre al 2 de novembre de 2018

Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral

5 de novembre de 2018

Campanya electoral

Del 5 al 15 de novembre de 2018

Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral electrònica

5 de novembre de 2018

Període d'eleccions (votació electrònica)

Del 14 de novembre, a les 09:00, al 15 de novembre de 2018 a les 18:00

Proclamació provisional dels resultats de les eleccions

15 de novembre de 2018

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals de les eleccions

Del 16 al 19 de novembre de 2018

Proclamació dels resultats definitius per la Junta Electoral General

20 de novembre de 2018

Nombre de respresentants a escollir a cada circumscripció electoral

Eleccions de representants d'estudiants al Claustre de la UAB

D'acord amb l'article 45.2 del Reglament electoral, la circumscripció electoral per a l'elecció de representants dels estudiants de grau i postgrau la constitueix cadascuna de les facultats i escoles.

Es garanteixen dos representants per circumscripció. La resta de representants que hagin de ser elegits s'han de distribuir entre les diferents circumscripcions electorals de forma directament proporcional al nombre d'electors de cadascuna d'elles.

 

Nombre de representants a escollir a les eleccions 2018:

CENTRE

REPRESENTANTS

Escola de Doctorat

5

Escola d'Enginyeria

7

Escola de Postgrau

3

Facultat de Biociències

6

Facultat de Ciències

7

Facultat de Ciències de la Comunicació

6

Facultat de Ciències de l'Educació

7

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

4

Facultat de Dret

6

Facultat d'Economia i Empresa

8

Facultat de Filosofia i Lletres

9

Facultat de Medicina

8

Facultat de Psicologia

6

Facultat de Traducció i d'Interpretació

4

Facultat de Veterinària

4

TOTAL

90