Tràmits i gestions dels estudiants de grau

Matrícula

Contacte:

Registre General
Tel. 93 581 20 29
registre.general@uab.cat


Expedient acadèmic

Enquestes

Serveis

Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assistència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte: CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat

Contacte:

Unitat de Programació Docent
Tel. 93 581 44 28
u.programacio.docent@uab.cat