Informació tràmit: reintegrament de preus públics

Objecte
Mitjançant aquesta eina es poden formalitzar i presentar sol·licituds de reintegrament de preus públics


Responsable
Registre General


Qui pot demanar el tràmit
Aquest formulari està adreçat a estudiants de la UAB
 

Terminis
Tot i que el Registre Electrònic és operatiu les 24 hores del dia, durant tots els dies de l'any, els terminis de tramitació estan determinats per les dates establertes per al tràmit en qüestió.

A l'efecte del còmput de terminis, la recepció de sol·licituds o documents en un dia inhàbil s'entén que s'ha efectuat el primer dia hàbil següent.

El Registre Electrònic es regeix per la data i l'hora oficials.
 

Com es demana
Tràmit amb certificat digital

[+ info: Tràmits i gestions amb certificat digital]

Per tal de formalitzar la sol·licitud, cal seguir les instruccions següents:

  1. Inseriu el certificat digital amb el qual voleu signar.
  2. Seleccioneu la sol·licitud desitjada.
  3. Ompliu el formulari i envieu-lo.
  4. Rebreu un justificant de la sol·licitud, que queda automàticament registrada.


Documentació annexa
Els documents que s'adjuntin al tràmit:

  1. S'han de generar sense virus informàtics o qualsevol altre codi maliciós.
  2. S'han de poder visualitzar i imprimir sense necessitat de contrasenya.
  3. Han de tenir un dels formats següents: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .odf o .odt.

Per tal millorar l'eficiència de les plataformes informàtiques i de les vies de comunicació disponibles, es limita l'extensió dels documents adjunts a un màxim de 4 Mb i es permet adjuntar un màxim de 5 documents.


Manual
Manual del procediment de sol·licitud de reintegrament de preus públics
 

Accés al tràmit
Sol·licitud de reintegrament de preus públics