Tràmits i gestions del personal acadèmic i investigador

Recerca

Contacte:

Àrea de Gestió de la Recerca
Unitat de Gestió de Recursos
Tel. 93 581 2382
recerca.respon@uab.cat


Contacte:

Unitat d'Administració de Personal Acadèmic Permanent i Contractat
Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca
Tel.93 581 22 96
administracio.pa.permanent.contractat@uab.cat


Contacte:

Unitat d'Administració de Personal Acadèmic Permanent i Contractat
Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca
Tel.93 581 22 96
administracio.pa.permanent.contractat@uab.cat


Contacte:

Oficina de Coordinació Institucional
Tel. 93 581 31 75
oci.convenis@uab.cat
 

[Manual del validador]


Docència

Contacte:

Oficina de Qualitat Docent
Tel. 93 581 2389
oqd.avaluacio@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Unitat d'Administració de Personal Acadèmic Permanent i Contractat
Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca
Tel.93 581 22 96
administracio.pa.permanent.contractat@uab.cat


Contacte:

Unitat de Planificació i Programació Docent
Tel. 93 581 44 28
u.programacio.docent@uab.cat


Contacte:

Unitat de Planificació i Programació Docent
Tel. 93 581 44 28
u.programacio.docent@uab.cat


Serveis

Contacte:

Comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Tel.: 93 581 4242
comissionat.tic@uab.cat
 

 


Contacte:

Serveis a la comunitat
Tel. 93 581 2541
serveis.comunitat@uab.cat

 


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació
Tel. 93 581 41 17
ogid@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assistència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Oficina SUMMA
Àrea d'Economia i Finances
Tel. 93 581 8054
summa@uab.cat

 


Contacte:

Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat
Tel. 93 581 46 43
mobilitat@uab.cat


Contacte: CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat

Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Àmbit laboral

Contacte:

Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca
93 581 13 13 / 38 08
a.personal.academic@uab.cat


Contacte:

Àrea de Personal d'Administració i Serveis
Formació
Tel.93 581 21 60
formacio.pas@uab.cat

Unitat de Formació i Innovació Docent
Tel. 93 581 41 66
oqd.formacio@uab.cat


Contacte:

Unitat de Nòmines i Seguretat Social
Tel. 93 581 1066
nomines@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assistència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat