Tràmits i gestions del personal d'administració i serveis (PAS)

Gestions

Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Comptabilitat General i Pressupostària
Àrea d'Economia i Finances
Tel. 93 581 8482
a.economia@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:


Àrea de gestió:
Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal
  [MODELS]

Àrea de gestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional
  [MODELS]

Àrea de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àrea de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa
   

[Manual del sol·licitant]

 


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Unitat de Planificació i Programació Docent
Tel. 93 581 44 28
u.programacio.docent@uab.cat


Contacte:

Unitat de Planificació i Programació Docent
Tel. 93 581 44 28
u.programacio.docent@uab.cat

Important:
D'acord amb la normativa de protecció de dades, per accedir a aquest servei cal estar connectat en un dispositiu dins d'un campus de la UAB o accedir per la intranet o el servei XPV.
[Manual XPV UAB]


Contacte:

 

Àrea de gestió:
Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal

Àrea de gestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional

Àrea de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àrea de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa

[Manual del validador]


Contacte:

 

Àrea de gestió:
Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal

Àrea de gestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional

Àrea de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àrea de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa

[Manual de revisió jurídica]

[Manual de revisió política i tècnica]

 


Serveis

Contacte:

Comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Tel.: 93 581 4242
comissionat.tic@uab.cat
 

 


Contacte:

Serveis a la comunitat
Tel. 93 581 2541
serveis.comunitat@uab.cat

 


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació
Tel. 93 581 41 17
ogid@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assistència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Oficina SUMMA
Àrea d'Economia i Finances
Tel. 93 586 8054
summa@uab.cat

 


Contacte:

Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat
Tel. 93 581 46 43
mobilitat@uab.cat


Contacte: CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat

Contacte: CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat

Contacte:

Àrea de Serveis Logístics i d'Administració
Tel. 93 581 1279
a.serveis.logistics@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Àmbit laboral

Contacte:

Àrea de Personal d'Administració i Serveis
Formació
Tel.93 581 21 60
formacio.pas@uab.cat

Unitat de Formació i Innovació Docent
Tel. 93 581 41 66
oqd.formacio@uab.cat


Contacte:

Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Tel. 93 581 2553
gh@uab.cat


Contacte:

Unitat de Nòmines
Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines
Tel. 93 581 1066
nomines@uab.cat
 

Important: per accedir al portal de gestions personals, cal fer-ho des d'un ordinador o dispositiu connectat dins d'un campus o edifici UAB o, des de fora, mitjançant la XPV de la universitat. [ + info]


Contacte:

CAS Centre d'Assistència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Tel. 93 581 2553
gh@uab.cat


Contacte:

Unitat Tècnica
Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic
Tel. 93 581 47 11
ut.rh@uab.cat


Contacte:

Àrea de PAS
Tel. 93 581 2396
a.personal.pas@uab.cat