Tràmits i gestions del personal d'administració i serveis (PAS)

Gestions

Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Comptabilitat General i Pressupostària
Àrea d'Economia i Finances
Tel. 93 581 8482
a.economia@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Unitat de Planificació i Programació Docent
Tel. 93 581 44 28
u.programacio.docent@uab.cat


Contacte:

Unitat de Planificació i Programació Docent
Tel. 93 581 44 28
u.programacio.docent@uab.cat


Contacte:

Oficina de Coordinació Institucional
Tel. 93 581 31 75
oci.convenis@uab.cat
 

[Manual del validador]


Serveis

Contacte:

Comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Tel.: 93 581 4242
comissionat.tic@uab.cat
 

 


Contacte:

Serveis a la comunitat
Tel. 93 581 2541
serveis.comunitat@uab.cat

 


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació
Tel. 93 581 41 17
ogid@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assistència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Oficina SUMMA
Àrea d'Economia i Finances
Tel. 93 581 8054
summa@uab.cat

 


Contacte:

Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat
Tel. 93 581 46 43
mobilitat@uab.cat


Contacte: CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat

Contacte: CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat

Contacte:

Àrea de Serveis Logístics i d'Administració
Tel. 93 581 1279
a.serveis.logistics@uab.cat


Contacte:

CAS Centre d'Assitència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Àmbit laboral

Contacte:

Àrea de Personal d'Administració i Serveis
Formació
Tel.93 581 21 60
formacio.pas@uab.cat

Unitat de Formació i Innovació Docent
Tel. 93 581 41 66
oqd.formacio@uab.cat


Contacte:

Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Tel. 93 581 2553
gh@uab.cat


Contacte:

Unitat de Nòmines
Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines
Tel. 93 581 1066
nomines@uab.cat
 

Important: per accedir al portal de gestions personals, cal fer-ho des d'un ordinador o dispositiu connectat dins d'un campus o edifici UAB o, des de fora, mitjançant la XPV de la universitat. [ + info]


Contacte:

CAS Centre d'Assistència i Suport del Servei d'Informàtica
Tel. 93 581 21 00
cas@uab.cat


Contacte:

Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Tel. 93 581 2553
gh@uab.cat


Contacte:

Àrea de PAS
Tel. 93 581 2396
a.personal.pas@uab.cat