Eleccions amb votació electrònica: maig 2017

 

Eleccions a Junta de Facultat o Escola

Elecció

Consulta del cens

Votació electrònica

Rebut de votació

Web electoral

Junta de Facultat - Facultat de Filosofia i Lletres

Sectors A, B, C i D

Provisional: 24-04-2017
Definitiu: 02-05-2017

Votació
de les 10 h del 24-05-2017
a les 16 h del 25-05-2017

Estat votació:  tancat

Publicació:
26-05-2017
[Accés consulta rebut]

Informació i resultats
[web]

MANUALS D'AJUDA

Consulteu els manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic al menú Ajuda: com es vota.


INFORMACIÓ I RESULTATS AL WEB ELECTORAL DE CADA ELECCIÓ

Consulteu tota la informació, el procediment de reclamacions i els resultats referents a cada procés electoral en el web de l'elecció corresponent.

SECTORS ELECTORALS

Sector A: professorat amb vinculació permanent.
Sector B: resta personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix funcions de docència.
Sector C: estudiants de grau i postgrau.
Sector D: personal d'administració i serveis.