Actualment no hi ha cap elecció prevista amb votació electrònica

Consulteu les eleccions anteriors

Eleccions octubre i novembre 2016

 

Eleccions a Junta de Facultat o Escola

Elecció

Consulta del cens

Votació electrònica

Rebut de votació

Web electoral

Facultat de Biociències
Eleccions a Junta de Facultat
Sectors A, B, C i D

Provisional: 11-10-2016
Definitiu: 21-10-2016

Votació:
de les 10 h del 28-11-2016
a les 12 h del 29-11-2016

Estat votació: tancat

Publicació:
30-11-2016
[Accés consulta rebut]
Resultats
[web]
Facultat de Ciències
Eleccions a Junta de Facultat
Sectors A, B, C i D

Provisional: 11-10-2016
Definitiu: 21-10-2016

Votació:
de les 10 h del 28-11-2016
a les 12 h del 29-11-2016

Estat votació: tancat

Publicació:
30-11-2016
[Accés consulta rebut]
Resultats
[web]
Facultat de Ciències de la Comunicació
Eleccions a Junta de Facultat
Sector C
Provisional: 23-09-2016
Definitiu: 28-09-2016

Votació:
de les 10 h del 26-10-2016
a les 13 h del 27-10-2016

 Estat votació: tancat

Publicació:
28-10-2016
[
Accés consulta rebut]

Resultats
[web]

Facultat de Psicologia
Eleccions a Junta de Facultat
Sectors A, B, C i D
Provisional: 06-10-2016
Definitiu: 13-10-2016

Votació:
de les 09 h del 27-10-2016
a les 13 h del 28-10-2016

 Estat votació: tancat

Publicació:
28-10-2016
[Accés consulta rebut]
Resultats
[web]
Escola d'Enginyeria
Eleccions a Junta de Facultat
Sectors A, B, C i D
Provisional: 10-10-2016
    Definitiu: 20-10-2016

Votació:
de les 10 h del 09-11-2016
a les 16 h del 10-11-2016

Estat votació: tancat

Publicació:
11-11-2016
[Accés consulta rebut]

Resultats
[web]

Facultat de Traducció i d'Interpretació
Eleccions a Junta de Facultat
Vacants Sectors A i C
Provisional: 06-10-2016
    Definitiu: 14-10-2016

Votació:
de les 10 h del 14-11-2016
a les 16 h del 15-11-2016

Estat votació: tancat

Publicació:
16-11-2016

[Accés consulta rebut]

Resultats
[web]
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Eleccions a Junta de Facultat
Sector C

Provisional: 17-10-2016
Definitiu: 27-10-2016

Votació:
de les 10 h del 21-11-2016
a les 16 h del 22-11-2016

Estat votació: tancat

Publicació:
23-11-2016
[Accés consulta rebut]
Resultats
[web]
Facultat de Medicina
Eleccions a Junta de Facultat
Sector C

Provisional: 10-10-2016
Definitiu: 18-10-2016

Votació:
de les 9 h del 22-11-2016
a les 14 h del 23-11-2016

Estat votació: tancat

Publicació:
24-11-2016
[Accés consulta rebut]
Resultats
[web]
Facultat de Medicina
Eleccions a Juntes d'unitats docents
Sector C

Provisional: 10-10-2016
Definitiu: 18-10-2016

Votació:
de les 9 h del 22-11-2016
a les 14 h del 23-11-2016

Estat votació: tancat

Publicació:
24-11-2016
[Accés consulta rebut]

Resultats
[web]

Facultat de Ciències de l'Educació
Eleccions a Junta de Facultat
Sectors A, B, C i D
Provisional: 18-10-2016
Definitiu: 26-10-2016

Votació:
de les 10 h del 23-11-2016
a les 15 h del 24-11-2016

Estat votació: tancat

Publicació: 25-11-2016
[Accés consulta rebut]
Resultats
[web]

 

Eleccions al Claustre

Elecció

Consulta del cens

Votació electrònica

Rebut de votació

Web electoral

Claustre - Sectors A, B, C i D

Provisional: 6-10-2016
Definitiu: 13-10-2016

Votació
de les 9 h del 3-11-2016
a les 18 h del 4-11-2016

Estat votació: tancat

Publicació: 4-11-2016
[Accés consulta rebutl]

Resultats
[web]

 

MANUALS D'AJUDA

Consulteu els manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic al menú "el vot electrònic"


INFORMACIÓ I RESULTATS AL WEB ELECTORAL DE CADA ELECCIÓ

Consulteu tota la informació, el procediment de reclamacions i els resultats referents a cada procés electoral en el web de l'elecció corresponent.


SECTORS ELECTORALS

Sector A: professorat amb vinculació permanent.
Sector B: resta personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix funcions de docència.
Sector C: estudiants de grau i postgrau.
Sector D: personal d'administració i serveis.