La seu electrònica de la UAB no va funcionar entre els dies 11-10-2021 i 12-01-2022 per un atac informàtic. Es va publicar una seu provisional amb els serveis actius. Consulteu els comunicats oficials al web de la UAB. 

Actualment no estan disponibles tots els serveis. A cada pàgina s'indiquen les vies alternatives per fer els tràmits i els serveis que no estan operatius.

Suspensió de termes i terminis fins l'11-02-2022

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació (CSV) podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Date and time: 19/01/2022 00:27:12