Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

De les 21 h del 10/06/2016 a les 6 h de l'11/06/2016 hi haurà una aturada dels serveis del Consorci AOC, que incorpora aquesta seu, per una intervenció programada de tasques de manteniment.

Serveis que no funcionaran:  e-NOTUM  e-TAULER   e-FACT

Per a més informació Portal de Suport AOC

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 29/05/2016 13:25:28