• La UAB escollirà nou rector els dies 27 i 28 de octubre amb votació electrònica [web de les eleccions]
  • La Junta Electoral General proclama com a candidat a rector el Dr. Francisco Javier Lafuente Sancho (Catedràtic d'Enginyeria Química) [web de la candidatura]

Juntes de Facultat i d'Escola - Eleccions 2020

Votació electrònica i informació

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 20/10/2020 05:45:12