Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

Avis del Registre General de la UAB

El 9-05-2018 no es podrà emetre certificats IdCAT al Registre General de la UAB degut a una aturada del servei per a una intervenció de l'AOC, disculpeu les molèsties.

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 19/04/2018 17:52:03