Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

- e-Notum no disponible

De les 18:30 h a les 22:00 h a les 00:00 h del 23/09/2016 hi haurà una aturada dels serveis del Consorci AOC, que incorpora aquesta seu, per intervenció programada de tasques de manteniment.

Serveis afectats: e-Notum.

Més información: Portal de Suport AOC

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 25/09/2016 05:39:20