Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

Indisponibilitat del servei de Factures Electròniques (eFACT de l'AOC)

Per tasques de manteniment de la plataforma de factura electrònica eFACT que utilitza aquesta seu, entre les 15.00 hores i les 17.00 hores dels dies 15-11-2017, 29-11-2017, 13-12-2017 i 27-12-2017, es farà una aturada tècnica programada que afecta el funcionament del servei.

Més informació: eFACT AOC

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 12/12/2017 10:56:08