Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

Per tasques de manteniment tècnic dels serveis AOC que empra aquesta seu:
- Tauler d'anuncis electrònic (e-TAULER)
- Notificació electrònica (e-NOTUM)
- Factures electròniquies (e-FACT)
- Perfil de contractant (e-Contractació)

No estaran disponibles en el següents intervals:
- Entre les 00:00 del dia 19/08/2017 i les 23:59 del dia 20/08/2017
- Entre les 18:00 del dia 25/08/2017 i les 07:00 del dia 28/08/2017

Més informació sobre avisos de disponibilitat AOC: e-TAULER | e-NOTUM | e-FACT | e-Contractació

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 21/08/2017 01:00:09