Seu electrònica

Seu electrònica provisional

La seu electrònica de la UAB no funciona des del dia 11 d’octubre per un atac informàtic.  Consulteu els comunicats oficials al web provisional de la UAB.

En aquesta pàgina provisional s’aniran publicant els serveis de la seu electrònica que es vagin habilitant progressivament.

Resolució del rector de suspensió de termes i terminis

En data 21 d’octubre de 2021 el rector de la UAB ha dictat una resolució (DOGC 8531 de 27/10/2021), per la qual disposa, amb caràcter general, la suspensió de tots els termes i terminis per a tramitar els procediments administratius de la Universitat amb una vigència de 2 mesos a comptar des de l’11 d’octubre de 2021.

Els òrgans competents de la Universitat poden acordar, de forma motivada, en aquells processos que ho considerin oportú, la continuïtat de les actuacions. Consulteu les resolucions de represa de termes i terminis específics.

Registre General

Estudiants: tràmits acadèmics

Factures electròniques (eFACT)

Incidències informàtiques

Notificació electrònica (eNotum)

Perfil del contractant

Sol·licitud de convenis

Verificació de documents

Tauler d’anuncis electrònic (eTauler)

Resolucions de suspensió i de represa de termes i terminis

Calendari laboral 2022

Informació d’eleccions

Votació electrònica

La seu

Avisos de disponibilitat de la seu

Calendari de dies inhàbils

Enllaços de la pàgina web provisional de la UAB

UAB | Actualitat | Avisos | Preguntes freqüents | Institucional
Estudis | Centres docents | Serveis