Avisos

Avís de disponibilitat de serveis

Seu electrònica no disponible

Per tasques de millora i migració de l'entorn les bases de de producció de la UAB, entre les 15:00 h del dia 10/07/2020 i les 20:00 h del dia 12/07/2020, no estarà disponible aquesta seu electrònica i alguns dels seus serveis (registre, tramitador de convenis, portal de transparència i informació publica). El dissabte 11/07/2020, a partir de les 15:00 h, s'aniran obrint els serveis de forma seqüencial.

Més informació: Avisos del Servei d'Informàtica UAB

10-06-2020: El Consell de Govern aprova una nova convocatòria d'eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 d'acord amb el calendari electoral elaborat per la Junta Electoral General. [Més informació]

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 04/07/2020 21:07:24