Avís de disponibilitat de serveis

Indisponibilitat del servei de notificació electrònica

A causa d'una intervenció programada del servei e-Notum de l'AOC, que empra aquesta seu, el servei de notificació electrònica no estarà disponible entre les 15:30 h del 14/05/2021 a les 9:00 h del 16/05/2021. Per no perjudicar als receptors de notificacions, s'ampliarà la vida útil d'aquestes sumant 3 dies al còmput de terminis.

Més informació: Estat dels serveis AOC

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 13/05/2021 06:01:22