Avisos de disponibilitat

Article 11 de la resolució del a rectora, de 20 de maig de 2010, per la qual es fa públic el reglament l'establiment de la seu electrònica de la universitat (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5687 - 6.8.2010):

Disponibilitat de la seu electrònica.

1.La seu electrònica de la Universitat ha d'estar disponible tots els dies de l'any i durant les vint-i-quatre hores del dia.

2. Quan, per raons tècniques, es prevegi que la seu electrònica no pot estar operativa s'ha d'anunciar a les persones usuàries amb el màxim d'antelació possible i indicant els mitjans alternatius de consulta i accés disponibles.

 

En cas que aquesta seu electrònica seuelectronica.uab.cat no estigui operativa per motius tècnics:

Serveis restablerts

Consulteu en aquesta pàgina els dies i hores en què algun servei de la Seu electrònica ha estat inoperatiu:

- Intervenció programada dels serveis AOC 12/09/2018

El dimecres, 12 de setembre, a partir de les 22 h, es va realitzar una intervenció en els serveis de l'AOC amb una durada de 4 hores. Durant aquesta franja no van estar disponibles:  e-Tauler (Tauler d'anuncis), e-Notum (Notificació electrònica), e-Fact (Facturació electrònica) i e-Contractació (Perfil del contractant).

SERVEIS RESTABLERTS:
Els serveis s'han restablert el dia 13/09/2018 al final de la intervenció programada

 

- Intervenció programada per tasques de manteniment AOC

A causa d'una intervenció programada el dimecres 29/08/2018 a les 15.30 hores, diversos serveis i plataformes de l'AOC, que utilitza aquesta seu, es van veure afectats. Serveis afectats: e-Tauler (Tauler d'anuncis) i e-Notum (Notificació electrònica).

SERVEIS RESTABLERTS:
Els serveis s'han restablert el dia 29/08/2018 al final de la intervenció programada (30 minuts)

 

- Notificació electrònica

Entre les 12 i les 15 hores del dia 03/07/2018 es va fer una actuació als sistemes informàtics (canvi de segell electrònic), que podria haver provocat un mal funcionament del servei de notificació electrònica: eNOTUM.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 03/07/2018

 

- Indisponibilitat d'emissió certificats idCAT al Registre General de la UAB

El 9-05-2018 no es van poder emetre certificats IdCAT al Registre General de la UAB degut a una aturada del servei per a una intervenció de l'AOC..

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 10/05/2018

 

- Indisponibilitat e-NOTUM (Notificació electrònica) 4/04/2018 de 22:00 a 24:00 h

Per realitzar tasques de manteniment i de millora es va realitzar una intervenció amb aturada total del servei de l'e-Notum de l'AOC que empra aquesta seu, el dimecres 4 d'abril de 2018.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 4/04/2018 a les 23:12 h

 

- Indisponibilitat dels tràmits d'aquesta seu electrònica (tràmits i gestions)

Per tasques de manteniment entre les 13:00 h i les 16:00 h de l'1 de febrer de 2018, no es va poder  accedir als diferents tràmits generals, d'estudiants i del personal que disposa aquesta seu en l'apartat tràmits i gestions.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 1/02/2018 a les 15:45 h

- Indisponibilitat del servei de Factures Electròniques (eFACT de l'AOC). Per tasques de manteniment de la plataforma de factura electrònica eFACT que utilitza aquesta seu, entre les 15.00 hores i les 17.00 hores dels dies 15-11-2017, 29-11-2017, 13-12-2017 i 27-12-2017, es va realitzar una aturada tècnica programada que va afectar el funcionament del servei.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert al final de cada actuació programada.

 

- Indisponibilitat del servei de Notificació Electrònica (eNOTUM de l'AOC). Per tasques de manteniment el servei eNOTUM, que utilitza aquesta seu, no va estar operatiu des del 29/11/2017 a les 17:00.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 20/11/2017 a les 17:30

 

-El servei de Facturació Electrònica de l'AOC (e-FACT) que utilitza aquesta seu no va estar disponible el dia 11/09/2017 de 15:00 a 17:00 hores, per una intervenció programada de tasques de manteniment.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 11/09/2017 a les 17:00

 

-Per tasques de manteniment tècnic dels serveis AOC que empra aquesta seu:
- Tauler d'anuncis electrònic (e-TAULER)
- Notificació electrònica (e-NOTUM)
- Factures electròniquies (e-FACT)
- Perfil de contractant (e-Contractació)

No van estar disponibles en el següents intervals:
- Entre les 00:00 del dia 19/08/2017 i les 23:59 del dia 20/08/2017
- Entre les 18:00 del dia 25/08/2017 i les 07:00 del dia 28/08/2017

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert els dies 20 i 28 d'agost de 2017

 

- El dia 22 de febrer de 2017, de les 20:00 a les 22:00, hi va haver una intervenció programada per resoldre incidències d'accés al servei e-Contractació de l'AOC (Perfil del contractant) que utilitza aquesta seu. Durant aquest periode no es va poder accedir al servei.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 22/02/2017 a les 22:00

 

- El dia 8 de febrer de 2017, de les 22:00 a les 24:00, hi va haver una intervenció per tasques de manteniment, que implicà un tall als serveis d'interoperabilitat i totes les aplicacions del Consorci AOC durant el temps de la intervenció. Aquesta seu utilitza els següents serveis AOC:

  • e-Tauler (Tauler d'anuncis)
  • e-Notum (Notificació electrònica)
  • e-Fact (Factura electrònica)
  • e-Contractació (Perfil del contractant)

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 8/02/2017

- Seu electrònica no disponible

De les 8,00 h a les 9,00 h del 8/11/2016 no va estar operativa aquesta seu electrònica i l'accés als seus serveis per tasques de millora de la connectivitat a la infraestructura de xarxa.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 8/11/2016

 

- Perfil del contractant no disponible

De les 11,00 h a les 17,00 h del 1/11/2016 no estarà operatiu el servei e-Contractació de l'AOC per actuacions tècniques.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 1/11/2016

 

- e-Notum no disponible

De les 18:30 h a les 22:00 h a les 00:00 h del 23/09/2016 hi va haver una aturada dels serveis del Consorci AOC, que incorpora aquesta seu, per intervenció programada de tasques de manteniment.

Serveis afectats: e-Notum.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 23/09/2016

 

- e.FACT no disponible.

De les 14:30 h del 16/09/2016 a les 12:00 h del 17/09/2016 hi va haver una aturada dels serveis de registre del Consorci AOC, que incorpora aquesta seu, per intervenció programada de tasques de manteniment.

A causa de tasques de manteniment del servei de registre planificades pel divendres 16/09/2016, es va fer una aturada tècnica que afectà el funcionament del servei e.FACT.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 17/09/2016

 

- e-Notum no disponible.

De les 18:00 h a les 22:00 h del 16/09/2016 hi va haver una aturada dels serveis del Consorci AOC, que incorpora aquesta seu, per intervenció programada de tasques de manteniment.

A causa de tasques de manteniment planificades no van estar disponibles, durant l'horari especificat, els següents serveis del Consorci AOC que incorpora questa seu electrònica: e-NOTUM.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 16/09/2016.

 

- De les 00:05 h a les 06:00 h del 07/07/2016 hi va haver una aturada dels serveis del Consorci AOC, que incorpora aquesta seu, per intervenció programada de tasques de manteniment.

A causa de tasques de manteniment planificades no van estar disponibles, durant l'horari especificat, els següents serveis del Consorci AOC que incorpora questa seu electrònica:

  • e-NOTUM
  • e-TAULER
  • e-FACT

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 7 a les 6 h.

 

- De les 8,00 h del dissabte, 18 de juny a les 12,00 h del diumenge, 19 de juny no van estar operatius els serveis d'aquesta seu per una intervenció programada de millora de la infraestructura.

Aquestes tasques van afectar a la Seu Electrònica i a d'altres serveis vinculats com el Campus Virtual, Intranet, SUMMA, Serveis Personals i SIGM@.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 19 a les 12,00 h.

 

- De les 20,00 h a les 22,00 del dissabte, 18 de juny no estarà operatiu el servei Perfil del Contractant d'aquesta seu.

Es va realitzar una intervenció a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (e-Contractació) de l'AOC, per una actuació d'ampliació de memòria.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 18 a les 22,00 h.

 

- De les 21 h del 10/06/2016 a les 6 h de l'11/06/2016 hi va haver una aturada dels serveis del Consorci AOC, que incorpora aquesta seu, per intervenció programada de tasques de manteniment.

A causa de tasques de manteniment planificades no van estar disponibles, durant l'horari especificat, els següents serveis del Consorci AOC que incorpora questa seu electrònica:

  • e-NOTUM
  • e-TAULER
  • e-FACT

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 11 a les 6 h.

 

- De les 8,00 h a les 12,00 h del 27/04/2016 no van estar operatius els serveis d'aquesta seu per una intervenció programada de manteniment.

Es van realitzar tasques de manteniment informàtic que van afectar a la Seu Electrònica, Portal corporatiu, Intranet i al Servei d'Autenticació Centralitzada, així com d'altres serveis informàtics de la UAB.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 27 a les 12,00 h.

 

- De les 4,30 h del 22/03/2016 a les 08,00 h del 23/03/2016  no estaran operatius els serveis d'aquesta seu per una intervenció programada de manteniment (aturada elèctrica de l'edifici del Servei d'Informàtica)

Com cada any, i donat el requeriment de revisió obligatòria de les instal·lacions elèctriques que marca la normativa vigent, el dimarts de Setmana Santa, dia 22 de març de 2016, està programada la revisió elèctrica anual de l'edifici D (Servei d'Informàtica). El caràcter primari d'aquesta revisió implica una aturada general del Servei d'Informàtica de la UAB.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 23 a les 08,00 h.

 

- De les 15,00 h del 11/03/2016 a les 17,30 h del 11/03/2016  no va estar operatiu el registre electrònic dels tràmits amb certificat digital d'aquesta seu, per una intervenció programada de manteniment (migració del motor BBDD).

Aquesta intervenció va afectar el funcionament dels següents tràmits:

- Consultes, suggeriments i/o queixes
- Consulta de les sol·licituds presentades al registre electrònic
- Trams de docència estatals i bàsics
- Trams de docència autonòmica
- Reintegrament de preus públics
- Sol·licitud d'accés a informació pública
- Sol·licitud genèrica
- Lliurament de documents a un procediment ja iniciat al registre electrònic

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 11 a les 17,30 h.

- De les 14,00 h del 12/11/2015 a les 20,00 h del 13/11/2015 no va estar operatiu el registre electrònic dels tràmits amb certificat digital d'aquesta seu, per una intervenció programada de manteniment.

Aquesta intervenció va afectar el funcionament dels següents tràmits:

- Consultes, suggeriments i/o queixes
- Consulta de les sol·licituds presentades al registre electrònic
- Trams de docència estatals i bàsics
- Trams de docència autonòmica
- Reintegrament de preus públics
- Sol·licitud d'accés a informació pública
- Sol·licitud genèrica
- Lliurament de documents a un procediment ja iniciat al registre electrònic

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 13 a les 20,00 h.

 

- Intervenció programada per manteniment dels serveis AOC que incorpora aquesta seu: e-NOTUM i e-Tauler.

Entre les 22,00 h del 03/11/2015 i les 02,00 h del 04/11/2015 no van estar operatius els serveis de notificació electrònica i el tauler d'anuncis electrónic que incorpora la Seu Electrònica de la UAB.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 4 a les 02,00 h.

 

- Per l'aturada d'aplicacions de gestió i serveis, programada pels serveis informatis, per renovació i ampliació de la infraestructura d'emmagatzemament de dades i de còpies de seguretat, aquesta seu electrònica no va estar operativa entre les 15,00 h del divendres, 26 de juny i les 23,00 h del diumenge, 28 de juny de 2015

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 28 a les 19,00 h.

 

- Per tasques de manteniment, el verificador de documents d'aquesta seu electrònica no va estar operatiu entre les 8,00 h i les 9,30 h del dimecres, 13 de maig de 2015.

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 13 de maig a les 9,30 h

 

- Seu electrònica no operativa entre les 4,30 h del 31-02-2015 a les 8,00 h de l'1-04-2015 per aturada elèctrica al Servei d'Informàtica

SERVEIS RESTABLERTS: 
Els serveis s'han restablert el dia 1 d'Abril a la 1,20 h