Seu electoral electrònica

Afectació d'accés als serveis presencials de la UAB

La UAB suspèn l'activitat presencial i reforça els tràmits i l'atenció telemàtica mitjançant aquesta seu electrònica.

D'acord amb el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la UAB ha de reduir l'activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions.

Més informació: seu electrònica


La UAB escollirà nou rector o rectora, màxim representant institucional de la universitat, el 18 i el 19 de maig per primer cop mitjançant votació electrònica.

Tota la informació del procés en aquesta página de la seu electoral electrònica.

Votació electrònica

Votació electrònica

La votació electrònica a la UAB es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya.

Des d'aquesta seu electoral electrònica es pot consultar el cens, accedir a les urnes virtuals i consultar el rebut de votació.

Eleccions

Eleccions

L'Autònoma realitza diferents tipologies d'eleccions, les quals poden estar dirigides a tota la comunitat universitària o tan sols a un sector en concret.
 
Els comicis electorals a la UAB poden ser per sistema de sufragi universal i per eleccions dins de l'òrgan de govern corresponent.