Votació electrònica

Votació electrònica

La votació electrònica a la UAB es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya.

Des d'aquesta seu electoral electrònica es pot consultar el cens, accedir a les urnes virtuals i consultar el rebut de votació.

Eleccions

Eleccions

L'Autònoma realitza diferents tipologies d'eleccions, les quals poden estar dirigides a tota la comunitat universitària o tan sols a un sector en concret.
 
Els comicis electorals a la UAB poden ser per sistema de sufragi universal i per eleccions dins de l'òrgan de govern corresponent.