Seu electoral electrònica

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en el projecte de votació electrònica impulsat per les universitats públiques catalanes.

La votació electrònica es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya, promoguda des de l'ACUP i gestionada des del CSUC, la qual inclou els sistemes de seguretat que garanteixen l'anonimat dels vots emesos i disposa de les eines necessàries per tal que els votants puguin comprovar que el seu vot ha estat vàlidament emès, sense que es pugui establir la connexió entre el votant i el seu vot.

Des d'aquesta seu electoral electrònica  es pot consultar el cens, accedir a les urnes virtuals i consultar el rebut de votació.

Actualment s'empra el sistema de votació electrònica en els següents comicis:

  • Eleccions al Claustre
  • Eleccions a Junta de Facultat o Escola
  • Eleccions Sindicals (Junta de Personal i Comitè d'Empresa)

Eleccions amb votació electrònica

 

CALENDARI D'ACCÉS A ELECCIONES AMB VOTACIÓ ELECTRÒNICA