Tràmits del registre electrònic

Contacte:

Oficina de Qualitat Docent
Tel. 93 581 2389
oqd.avaluacio@uab.cat


Contacte:

Registre General
Tel. 93 581 20 29
registre.general@uab.cat