Sobre la seu

Afectació d'accés als serveis presencials de la UAB

La UAB suspèn l'activitat presencial i reforça els tràmits i l'atenció telemàtica mitjançant aquesta seu electrònica.

D'acord amb el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la UAB ha de reduir l'activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions.

Més informació: seu electrònica

Aquesta seu

Aquesta seu

La seu electrònica és una adreça electrònica disponible a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, la gestió i l'administració de la qual correspon a una administració pública, un òrgan o una entitat administrativa en l'exercici de les seves competències.
  
Podeu accedir a la Seu Electrònica de la UAB mitjançant l'adreça: https://seuelectronica.uab.cat
En aquesta seu, els membres de la comunitat universitària i tercers poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics.

Data i hora oficial

Data i hora oficial

Per realitzar tràmits en aquesta seu cal tenir en compte la data i hora oficials.

Consulteu el calendari de dies inhàbils dels centres de la UAB i els calendaris acadèmic i laboral.

Data i hora: 02/04/2020 21:34:35

Avisos

Avisos

Aquesta seu també  utilitza diversos serveis de l'AOC. Es poden consultar les alertes de disponibilitat i avisos de cadascun d'aquests serveis: