Protecció de dades de la UAB

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la UAB està compromesa amb una política de protecció dels drets i de les llibertats de les persones pel que fa al tractament de les seves dades personals.

La Universitat té informació sobre persones, com ara empleats, estudiants, graduats i altres, definits a la LOPD com a persones interessades, i aquesta informació només es pot tractar de conformitat amb aquesta política i amb els termes de la legislació vigent i les normatives de la Universitat. La responsabilitat recau en la Secretaria General i el Comissionat per a la Societat de la Informació, que determinen el fi i l'ús de les dades que posseeix la Universitat.

 

Política de Protecció de Dades de la UAB
Fitxers declarats i inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya