Calendari de dies inhàbils per a l'any 2018

Aquest calendari és aplicable als serveis de la UAB ubicats als campus de Barcelona, Bellaterra i Sabadell i a les unitats docents de Barcelona, Bellaterra, Sabadell i Badalona.

 

Festes de caràcter nacional

01-01-2018        Cap d'Any (dilluns)
06-01-2018        Reis (dissabte)
30-03-2018        Divendres Sant (divendres)
02-04-2018        Dilluns de Pasqua Florida (dilluns)
01-05-2018        Festa del Treball (dimarts)
15-08-2018        L'Assumpció (dimecres)
11-09-2018        Festa Nacional de Catalunya (dimarts)
12-10-2018        Festa Nacional d'Espanya (divendres)
01-11-2018        Tots Sants (dijous)
06-12-2018        Dia de la Constitució (dijous)
08-12-2018        La Immaculada (dissabte)
25-12-2018        Nadal (dimarts)
26-12-2018        Sant Esteve (dimecres)

 

Festes de caràcter local

 
Barcelona i campus de Bellaterra
21-05-2018        Dilluns de Pasqua Granada (dilluns)
24-09-2018        La Mercè (dilluns)
 
Sabadell
14-05-2018         La Salut  (dilluns)
10-09-2018         Festa Major (dilluns)
 
Badalona
11-05-2018         Festiu local (divendres)
21-05-2018         Dilluns de Pasqua Granada (dilluns)