Tràmits i gestions

En aquest apartat, els membres de la comunitat universitària i tercers, poden fer telemàticament diferents tràmits i gestions, que estan classificats per la tipologia del tràmit i per perfil de l'usuari:

 

Hi ha quatre modalitats d'identificació i de formalització d'aquests tràmits:

Tràmits i gestions amb certificat digital

Tràmits i gestions amb NIU i contrasenya

Tràmits i gestions presencials sense identificació digital

Tràmits i gestions en línia sense identificació digital