Certificat de seu i segell electrònic

Certificat de seu electrònica

Aquest certificat permet la identificació del domini de la Seu Electrònica: seuelectronica.uab.cat.

  • El certificat digital de la Seu està emès per Terena, entitat actualment integrada a GEANT, la xarxa que interconnecta les institucions d'educació i recerca a Europa.


Segell electrònic

El segell electrònic permet la signatura electrònica en l'actuació administrativa automatitzada.
Es tracta d'una eina que signa, certifica, un determinat document de manera automàtica, sense la intervenció de cap persona.

El segell de la Seu de la UAB serveix per al Registre Electrònic, el qual està integrat en aquesta seu.

  • El segell és de nivell mitjà (CDA-1_SENM) i està emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert. NIF Q-0801176-I).


Validació dels certificats

  • Certificat de seu electrònica:
    Podeu comprovar la validesa d'aquest certificat. Per fer-ho, cal que poseu l'URL seuelectronica.uab.cat a la plataforma de validació que trieu (validador del Consorci AOC o VALIDE).

  • Segell electrònic:
    Per comprovar aquest certificat cal instal·lar-lo al vostre navegador d'Internet i posteriorment fer-ne una exportació, per exemple, a l'escriptori de l'ordinador.
    Podeu fer la descàrrega del certificat a l'enllaç següent.  

 

- Segell electrònic del Registre Electrònic
- Validador del Consorci AOC
- VALIDE, Servei de Validació del Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques