Certificat de seu i segell electrònic

Certificat de seu electrònica

Aquest certificat permet la identificació del domini de la Seu Electrònica: seuelectronica.uab.cat.

 • El certificat digital de la Seu està emès per Terena, entitat actualment integrada a GEANT, la xarxa que interconnecta les institucions d'educació i recerca a Europa.


Segells electrònics

A la UAB, en l'exercici de l'actuació administrativa automatitzada, es fan servir els segells electrònics següents:

 

1.-Segell electrònic "Administració electrònica UAB"

-Ús del certificat:

 • Registre, procediments de gestió acadèmica i de gestió de personal.


-Informació del certificat:

 • Número de sèrie: 0c 19 5e 2e ff a3 4c 62 dd 5d d1 b9 12 3c 60 c9
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic; OU = Serveis Públics de Certificació; O = Consorci Administració Oberta de Catalunya; C = ES
 • Vàlid des de = dijous, 19 /setembre/2019/ 10:08:35
 • Vàlid fins a = diumenge, 18 /setembre/2022/ 10:08:35
 • Subjecte: CN = Administració electrònica UAB; SERIALNUMBER = Q0818002H ; OU = Certificat de segell electrònic nivell mig 2.5.4.97=VATES-Q0818002H; O = Universitat Autònoma de Barcelona;  C = ES
 • Ús de la clau: Signatura digital, sense repudi, Xifrat de clau (e0)
 • Empremta digital: fe 1a 3f ec 40 0c 52 76 d9 3f 8d 3b ff 80 d9 18 ee aa 1b e7
 • Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  -Mètode d'accés = Emissor de l'entitat de certificació: http://www.catcert.cat/descarrega/ec-sectorpublic.crt
  -Mètode d'accés = Protocol d'estat del certificat en línia: http://ocsp.catcert.cat

-Clau pública del certificat "Administració electrònica UAB".

 

2.-Segell electrònic "Administració electrònica UAB-Rector"

-Ús del certificat:

 • Procediments de gestió acadèmica.


-Informació del certificat:

 • Número de sèrie: 2fa880484dd66aa68b19082313d1df7e
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic; OU = Serveis Públics de Certificació; O = Consorci Administració Oberta de Catalunya; C = ES
 • Vàlid des de = divendres, 5 de febrer de 2021 11:22:24
 • Vàlid fins a = dilluns, 5 de febrer de 2024 11:22:23
 • Subjecte: CN = Administració electrònica UAB-Rector; SERIALNUMBER = Q0818002H ; G = Francisco Javier; SN = Lafuente Sancho; OU = Certificat de segell electrònic nivell mig 2.5.4.97=VATES-Q0818002H; O = Universitat Autònoma de Barcelona;  C = ES
 • Ús de la clau: Signatura digital, sense repudi, Xifrat de clau(e0)
 • Empremta digital: 5ecc690036676183c1450dccd136bef380f94c92
 • Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  -Mètode d'accés = Emissor de l'entitat de certificació: http://www.catcert.cat/descarrega/ec-sectorpublic.crt
  -Mètode d'accés = Protocol d'estat de certificat en línia: http://ocsp.catcert.cat

-Clau pública del certificat "Administració electrònica UAB-Rector".

 

3.-Segell electrònic "Administració electrònica UAB-Secretària general"

-Ús del certificat:

 • Procediments de gestió acadèmica.


-Informació del certificat:

 • Número de sèrie: 11eedf94e1111c567f336ed7e8ef21a6
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic; OU = Serveis Públics de Certificació; O = Consorci Administració Oberta de Catalunya; C = ES
 • Vàlid des de =divendres, 5 de febrer de 2021 11:06:46
 • Vàlid fins a = dilluns, 5 de febrer de 2024 11:06:45
 • Subjecte: CN = Administració electrònica UAB; SERIALNUMBER = Q0818002H ; G = Esther; SN = Zapater Duque; OU = Certificat de segell electrònic nivell mig 2.5.4.97=VATES-Q0818002H; O = Universitat Autònoma de Barcelona;  C = ES
 • Ús de la clau: Signatura digital, sense repudi, Xifrat de clau (e0)
 • Empremta digital: 062bb2dd77ea086e8e932f4d022ab2621f4adca2
 • Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  -Mètode d'accés = Emissor de l'entitat de certificació: http://www.catcert.cat/descarrega/ec-sectorpublic.crt
  -Mètode d'accés = Protocol d'estat de certificat en línia: http://ocsp.catcert.cat

-Clau pública del certificat "Administració electrònica UAB-Secretària general".

 

4.-Segell electrònic "Serveis Administració Electrònica AOC"

-Ús del certificat:

 • Serveis oferts pel Consorci AOC.


-Informació del certificat:

 • Número de sèrie:5f 3c 2f 5b 47 2a 6b 53 6a 4f 70 07 0c 45 07 d1
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic; OU = Serveis Públics de Certificació; O = Consorci Administració Oberta de Catalunya; C = ES
 • Vàlid des de = dijous, 2 /maig/2019/ 09:17:23
 • Vàlid fins a = diumenge, 1 /maig/2022/ 09:17:23
 • Subjecte: CN = Serveis Administració Electrònica AOC; SERIALNUMBER = Q0818002H ; OU = Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio; OU = Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig; O = Universitat Autònoma de Barcelona;  C = ES
 • Ús de la clau: Signatura digital, sense repudi, Xifrat de clau
 • Empremta digital del certificat: 69 9b f8 86 1a 7c b5 ec 37 51 9b 67 9e a3 01 ec 67 89 27 cc
 • Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  -Mètode d'accés = Emissor de l'entitat de certificació: http://www.catcert.cat/descarrega/ec-sectorpublic.crt
  -Mètode d'accés = Protocol d'estat del certificat en línia: http://ocsp.catcert.cat

-Clau pública del certificat "Serveis Administració Electrònica AOC".

 

5.-Segell electrònic "Factura-e UAB"

-Ús del certificat:

 • Facturació electrònica.


-Informació del certificat:

 • Número de sèrie: ¿6e ee 10 4e 47 2b d3 e5 2c 5a ba 68 82 26 0d b9
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic; OU = Serveis Públics de Certificació; O = Consorci Administració Oberta de Catalunya; C = ES
 • Vàlid des de = dimarts, 7 /maig/2019/ 09:24:40
 • Vàlid fins a = divendres, 6 /maig/2022/ 09:24:40
 • Subjecte: CN = Factura-e UAB; SERIALNUMBER = Q0818002H ; OU = Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio; OU = Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig; O = Universitat Autònoma de Barcelona;  C = ES
 • Ús de la clau: Signatura digital, sense repudi, Xifrat de clau
 • Empremta digital del certificat: 72 2c 50 3d 32 64 8f 4f 57 09 f5 22 d5 d2 0a d1 70 21 0d a6
 • Comprovació de l'estat de revocació del certificat:
  -Mètode d'accés = Emissor de l'entitat de certificació: http://www.catcert.cat/descarrega/ec-sectorpublic.crt
  -Mètode d'accés = Protocol d'estat del certificat en línia: http://ocsp.catcert.cat

-Clau pública del certificat "Factura-e UAB".


Validació dels certificats

 • Certificat de seu electrònica:
  Podeu comprovar la validesa d'aquest certificat. Per fer-ho, cal que poseu l'URL seuelectronica.uab.cat a la plataforma de validació que trieu (validador del Consorci AOC o VALIDE).

 • Segell electrònic:
  Per comprovar aquest certificat cal instal·lar-lo al vostre navegador d'Internet i posteriorment fer-ne una exportació, per exemple, a l'escriptori de l'ordinador.
  Podeu fer la descàrrega del certificat a l'enllaç següent.  

 

- Segell electrònic del Registre Electrònic
- Validador del Consorci AOC
- VALIDE, Servei de Validació del Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques