Certificat de seu i segell electrònic

Certificat de seu electrònica

Aquest certificat permet la identificació del domini de la Seu Electrònica: seuelectronica.uab.cat.

 • El certificat digital de la Seu està emès per Terena, entitat actualment integrada a GEANT, la xarxa que interconnecta les institucions d'educació i recerca a Europa.


Segells electrònics

A la UAB, en l'exercici de l'actuació administrativa automatitzada, es fan servir els segells electrònics següents:

 

1.-Segell electrònic "Administració electrònica UAB" 

-Ús del certificat:

 • Registre, procediments de gestió acadèmica i de gestió de personal.

-Informació del certificat:

 • Número de sèrie: 5ae1c4ed6c88057c65263b329c682cf6
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic; OU = Serveis Públics de Certificació; O = Consorci Administració Oberta de Catalunya; C = ES
 • Vàlid des de = dijous, 18 de novembre de 2021 14:18:51
 • Vàlid fins a = diumenge, 17 de novembre de 2024 14:18:50
 • Subjecte: CN = Administració electrònica UAB; SERIALNUMBER = Q0818002H ; OU = Certificat de segell electrònic nivell mig 2.5.4.97=VATES-Q0818002H; O = Universitat Autònoma de Barcelona;  C = ES
 • Ús de la clau: Signatura digital, sense repudi, Xifrat de clau (e0)
 • Empremta digital: 4f10c553c673956ba29341c999020dd294b050d7

-Clau pública del certificat "Administració electrònica UAB"

 

2.-Segell electrònic "Administració electrònica UAB-Rector"

-Ús del certificat:

 • Procediments de gestió acadèmica.

-Informació del certificat:

 • Número de sèrie: 05e2297103e59dffd4081b544c13790c
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic; OU = Serveis Públics de Certificació; O = Consorci Administració Oberta de Catalunya; C = ES
 • Vàlid des de = dijous, 18 de novembre de 2021 14:31:04
 • Vàlid fins a = diumenge, 17 de novembre de 2024 14:31:03
 • Subjecte: CN = Administració electrònica UAB-Rector; SERIALNUMBER = Q0818002H ; G = Francisco Javier; SN = Lafuente Sancho; OU = Certificat de segell electrònic nivell mig 2.5.4.97=VATES-Q0818002H; O = Universitat Autònoma de Barcelona;  C = ES
 • Ús de la clau: Signatura digital, sense repudi, Xifrat de clau(e0)
 • Empremta digital: d06eda06784ccae89836d79ddabdf459774b8cfb

-Clau pública del certificat "Administració electrònica UAB-Rector".

 

3.-Segell electrònic "Factura-e UAB"

-Ús del certificat:

 • Facturació electrònica.

-Informació del certificat:

 • Número de sèrie: 0d5aed3e15e68579e386fd92a66a8e0a
 • Emissor: CN = EC-SectorPublic; OU = Serveis Públics de Certificació; O = Consorci Administració Oberta de Catalunya; C = ES
 • Vàlid des de = dijous, 18 de novembre de 2021 14:25:02
 • Vàlid fins a = diumenge, 17 de novembre de 2024 14:25:01
 • Subjecte: CN = Factura-e UAB; SERIALNUMBER = Q0818002H ; OU = Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio; OU = Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig; O = Universitat Autònoma de Barcelona;  C = ES
 • Ús de la clau: Signatura digital, sense repudi, Xifrat de clau
 • Empremta digital del certificat: b864efaaa4d5d9e1c5f262b787214e4a6f3b1dbe

-Clau pública del certificat "Factura-e UAB".


Validació dels certificats

 • Certificat de seu electrònica:
  Podeu comprovar la validesa d'aquest certificat. Per fer-ho, cal que poseu l'URL seuelectronica.uab.cat a la plataforma de validació que trieu (validador del Consorci AOC o VALIDE).

 • Segell electrònic:
  Per comprovar aquest certificat cal instal·lar-lo al vostre navegador d'Internet i posteriorment fer-ne una exportació, per exemple, a l'escriptori de l'ordinador.
   

 

- Validador del Consorci AOC
- VALIDE, Servei de Validació del Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques