Vés al contingut principal

Titularitat

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica de la Universitat a través de la qual els membres de la comunitat universitària i tercers poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics.

Aquesta seu electrònica és titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la Seu.

La Universitat garanteix la confidencialitat en les comunicacions que puguin afectar la seguretat pública, l'honor, la intimitat i la seguretat de les persones, d'acord amb la legislació aplicable en matèria d'arxius, bases de dades públiques i protecció de dades de caràcter personal.

La gestió i l'administració de la Seu Electrònica corresponen a la Secretaria General.

Informació complementària