Afectació d'accés als serveis presencials de la UAB

La UAB suspèn l'activitat presencial i reforça els tràmits i l'atenció telemàtica mitjançant aquesta seu electrònica.

D'acord amb el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la UAB ha de reduir l'activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions.

Més informació: seu electrònica

Registre presencial del Registre General

Al registre presencial de la Universitat Autònoma de Barcelona es poden presentar documents en suport paper i anotar els escrits de sortida de la Universitat.

A continuació teniu informació sobre el Registre General: la resolució de la creació, el reglament, així com els horaris al punt de registre central del Rectorat i als punts de registre descentralitzats de les facultats.