Registre presencial del Registre General

Al registre presencial de la Universitat Autònoma de Barcelona es poden presentar documents en suport paper i anotar els escrits de sortida de la Universitat.

A continuació teniu informació sobre el Registre General: la resolució de la creació, el reglament, així com els horaris al punt de registre central del Rectorat i als punts de registre descentralitzats de les facultats.