Registre electrònic del Registre General

Al registre electrònic de la Universitat Autònoma de Barcelona es poden presentar documents electrònics i anotar els escrits de sortida de la Universitat.

El registre electrònic es regeix pel Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit d'aquesta universitat.


A continuació teniu la informació dels requeriments necessaris per poder utilitzar el Registre Electrònic amb el qual podeu tramitar diferents procediments telemàtics integrats en aquesta seu electrònica.