Registre electrònic del Registre General

Al registre electrònic de la Universitat Autònoma de Barcelona es poden presentar documents electrònics i anotar els escrits de sortida de la Universitat.

El registre electrònic es regeix pel Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit d'aquesta universitat.

Tràmits del Registre electrònic Tràmits del Registre electrònic

Contacte:

Oficina de Qualitat Docent
Tel. 93 581 2389
oqd.avaluacio@uab.cat


Contacte:

Registre General
Tel. 93 581 20 29
registre.general@uab.catA continuació teniu la informació dels requeriments necessaris per poder utilitzar el Registre Electrònic amb el qual podeu tramitar diferents procediments telemàtics integrats en aquesta seu electrònica.