Sobre la seu

La seu electrònica de la UAB no va funcionar entre els dies 11-10-2021 i 12-01-2022 per un atac informàtic. Es va publicar una seu provisional amb els serveis actius. Consulteu els comunicats oficials al web de la UAB. 

Actualment no estan disponibles tots els serveis. A cada pàgina s'indiquen les vies alternatives per fer els tràmits i els serveis que no estan operatius.

Aquesta seu

Aquesta seu

La seu electrònica és una adreça electrònica disponible a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, la gestió i l'administració de la qual correspon a una administració pública, un òrgan o una entitat administrativa en l'exercici de les seves competències.
  
Podeu accedir a la Seu Electrònica de la UAB mitjançant l'adreça: https://seuelectronica.uab.cat
En aquesta seu, els membres de la comunitat universitària i tercers poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics.

Data i hora oficial

Data i hora oficial

Per realitzar tràmits en aquesta seu cal tenir en compte la data i hora oficials.

Consulteu el calendari de dies inhàbils dels centres de la UAB i els calendaris acadèmic i laboral.

Data i hora: 18/01/2022 23:18:19

Avisos

Avisos

Aquesta seu també  utilitza diversos serveis de l'AOC. Es poden consultar les alertes de disponibilitat i avisos de cadascun d'aquests serveis: