DNI electrònic

El DNI electrònic és un certificat emès per la Direcció General de Policia que acredita físicament i digitalment la identitat de la persona titular.

La signatura electrònica incorporada al DNI electrònic garanteix l'autenticació dels usuaris, la integritat dels missatges i la irrefutabilitat.

Podeu sol·licitar aquest certificat mitjançant una de les oficines d'expedició del DNI electrònic.

La validesa del DNI electrònic no varia respecte del DNI tradicional. Ara bé, la validesa dels certificats continguts al DNI electrònic no podrà ser superior a 5 anys.

Abans d'utilitzar el DNI electrònic, cal disposar de determinats elements de maquinari (lector de targetes) i de programari que permeten l'accés al xip, que hi ha a la targeta, i la utilització dels certificats continguts.

 

Si utilitzeu el certificat per signar documents (correus electrònics, documents PDF...) o per fer un tràmit en línia, cal que configureu el programari amb el qual fareu aquesta gestió.

 

Podeu trobar diferents manuals (Signatura de correus, signatura de documents PDF i gestions a Internet) per la configuració del DNI electrònic a la Intranet de la UAB, a l'apartat següent: