Vés al contingut principal

Tràmits i gestions amb identificació digital

Els tràmits d'aquesta seu que requereixen identitat digital es poden reconèixer per l'etiqueta

En línia amb identificació digital

A la Seu electrònica de la UAB es poden fer els tràmits telemàtics amb els sistemes d'identificació següents:

  • Certificats digitals: idCAT, T-CAT P, DNI-e, FNMT...
  • Sistemes no criptogràfics: idCAT Mòbil i Cl@ve.

 

Certificats digitals

Un certificat digital és l'equivalent electrònic d'un document d'identitat i s'acostuma a utilitzar per:

  • Autenticar la vostra identitat, per exemple, per fer un tràmit en línia.
  • Signar digitalment un document o un correu electrònics.

A la Seu electrònica de la UAB es poden utilitzar els certificats digitals qualificats d'acord amb el Reglament 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell d'identificació i serveis de confiança, com ara els següents:

Si no es disposa d'un d'aquests certificats, podeu fer la sol·licitud als enllaços anteriors.

Si en teniu, podeu comprovar la seva validesa als dos enllaços que trobareu al peu d'aquesta pàgina: Validador i Valide.

 

idCAT Mòbil i Cl@ve

Què és idCAT Mòbil

És un sistema d'identificació i signatura electròniques (només permet la signatura en entorns preparats a tal efecte, però no permet signar pdf) mitjançant dispositius mòbils.

L'idCAT Mòbil és una eina creada pel Consorci AOC, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, que facilita a la ciutadania fer tràmits amb l'Administració pública catalana.

Podeu sol·licitar l'idCAT Mòbil a l'enllaç següent:

 

Què és Cl@ve

És el sistema de gestió d'identitats que fa servir l'Administració General de l'Estat i que ofereix les següents modalitats:

  • Cl@ve Móvil: Autenticació mitjançant una aplicació al telèfon mòbil.
  • Cl@ve PIN: Enviament de paraules de pas d'un sol ús al telèfon mòbil. Té una limitació temporal i es pot renovar cada vegada que es necessiti. 
  • Cl@ve Permanente: Usuari i una paraula de pas estables, per a un us més freqüent.

Podeu sol·licitar Cl@ve a l'enllaç següent:

Informació complementària