Certificació digital

Actualment, davant la pandèmia provocada per la COVID-19, les possibilitats d'obtenir un certificat digital de ciutadà per signar documents i fer tràmits electrònics són les que s'informen en aquest document.

Tràmits i gestions amb certificat digital: certificats reconeguts a la UAB

Què és un certificat digital

Un certificat digital és l'equivalent electrònic d'un document d'identitat i s'acostuma a utilitzar per:

  • Autenticar la vostra identitat, per exemple, per fer un tràmit en línia.
  • Signar digitalment un document o un correu electrònics.

Certificats admesos a la UAB

A la UAB es poden fer els tràmits telemàtics amb els certificats digitals que es detallen a continuació.
Si no es disposa d'un d'aquests certificats, es pot fer la sol·licitud als enllaços següents.

Si teniu un d'aquests certificats, podeu comprovar la seva validesa als dos enllaços que trobareu al peu d'aquesta pàgina: Validador i Valide.

 

Tràmits amb certificat digital

Els tràmits d'aquesta seu que requereixen d'un certificat digital estan identificats amb l'etiqueta

 Amb certificat digital

 

Declaració responsable de la veracitat de les dades aportades:

En el cas que vulgueu presentar per registre electrònic un tràmit de caràcter general, cal que adjunteu signat electrònicament el document: Declaració responsable de la veracitat de les dades aportades.