Tramesa de factures electròniques

La UAB empra el servei e-FACT d'enviament i consulta de factures electròniques del consorci AOC.

 

Informació sobre el tràmitInformació sobre el tràmit
 

Castellano: [INFORMACIÓN]  [TUTORIAL]
English: [INFORMATION]   [TUTORIAL]


Contacte:
Proveïdors - Àrea d'Economia i Finances
Tel. 626 047 335
proveidors@uab.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realitzar el tràmitAccés a la bústia e-FACT UAB

 


Com accedir:

Les factures s'han de fer en el format estàndard de factura electrònica i s'han de signar electrònicament amb:

  • Un certificat reconegut
  • Un segell electrònic avançat de persona jurídica

Informació i ajuda del servei e-FACT de l'AOC