Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

No disponibilitat del servei de Factures Electròniques (eFACT de l'AOC) que utilitza aquesta seu.

Per tasques de manteniment de la plataforma de factura electrònica eFACT, entre les 15.00 hores i les 17.00 hores dels dies 15-11-2017, 29-11-2017, 13-12-2017 i 27-12-2017, es farà una aturada tècnica programada que afecta el funcionament del servei.

Més informació: eFACT Consorci AOC

Tramesa de factures electròniques

La UAB disposa del servei eFACT d'enviament i consulta de facutes electròniques del consorci AOC.

 

Contacte:
Proveïdors - Àrea d'Economia i Finances
Tel. 93 581 1171
proveidors@uab.cat

 

[INFORMACIÓN EN CASTELLANO]

[INFORMATION IN ENGLISH]

 

Les factures s'han de fer en el format estàndard de factura electrònica i s'han de signar electrònicament amb:

  • Un certificat reconegut
  • Un segell electrònic avançat de persona jurídica

Informació i ajuda del servei eFACT de l'AOC