Formularis de tramitació de convenis

Contacte:

 

Àrea de gestió:
Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal
  [MODELS]

Àrea de gestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional
  [MODELS]

Àrea de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àrea de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa
 

[Manual del sol·licitant]

 


Contacte:

 

Àrea de gestió:

Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal

Àrea de gestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional

Àrea de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àrea de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa
 

[Manual del validador]


Contacte:

 

Àrea de gestió:
Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal

Àrea de gestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional

Àrea de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àrea de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa

 

 

[Manual de revisió jurídica]

[Manual de revisió política i tècnica]