Vés al contingut principal

Tramitació de convenis

Sol·licitar un conveni (Formulari de Convenis)

Com accedir

Amb NIU i contrasenya

Informació sobre el tràmit

Més informació sobre el procediment

Contacte:

Àmbit de gestió:
Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal
  [MODELS]

Àmbit degestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional
  [MODELS]

Àmbit de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àmbit de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa

 

[Manual del sol·licitant]

Validació d'una sol·licitud de conveni (Formulari de Convenis)

Com accedir

Amb NIU i contrasenya

Informació sobre el tràmit

Més informació sobre el procediment

Contacte:

Àmbit de gestió:
Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal
  [MODELS]

Àmbit degestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional
  [MODELS]

Àmbit de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àmbit de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa

 

[Manual del validador]

Revisió i autorització de convenis (Plataforma de Tramitació)

Com accedir

Amb NIU i contrasenya

Informació sobre el tràmit

Més informació sobre el procediment

Contacte:

Àmbit de gestió:
Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal
  [MODELS]

Àmbit degestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional
  [MODELS]

Àmbit de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àmbit de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa

 

[Manual de revisió jurídica]
[Manual de revisió política i tècnica]