El certificat de l'FNMT de Persona Física

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) expedeix certificats de diferents tipus adreçats a diversos col·lectius, entre els quals destaca el Certificat de Persona Física.

Aquest certificat és de persona física, vincula unes dades de verificació de signatura a la persona subscriptora i en confirma la identitat.

Podeu sol·licitar aquest certificat mitjançant el web de l'FNMT.

Disposeu de la informació necessària per utilitzar el certificat de l'FNMT a l'enllaç següent:

 

Si utilitzeu el certificat per signar documents (correus electrònics, documents PDF...) o per fer un tràmit en línia, cal que configureu el programari amb el qual fareu aquesta gestió.

Podeu trobar diferents manuals (Signatura de correus, signatura de documents PDF i gestions a Internet) per la configuració del DNI electrònic a la Intranet de la UAB, a l'apartat següent: