Vés al contingut principal

Convenis

Cercador de convenis de la UAB

La UAB, d'acord amb els objectius i finalitats establerts en els seus estatuts, té com a principals fites el desenvolupament d'un model de docència i d'estudis acadèmics, la projecció de programes d'investigació i l'establiment de vincles entre el món científic i acadèmic i la societat.

Per al desenvolupament d'aquests objectius la Universitat ha de potenciar la seva relació amb la societat, amb altres estaments de recerca científica i amb altres agents culturals, socials i del coneixement.

La vinculació que la UAB estableix amb entitats i persones per poder desenvolupar aquests objectius està regulada en els articles 184 i 190 dels actuals estatuts. En aquests s'estableix el marc bàsic d'actuació per establir, per una banda, convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, de projectes de transferència de tecnologia i coneixement dins de l'àmbit de la docència, els ensenyaments i els estudis propis de la Universitat (art. 184) i, per l'altra, convenis de col·laboració amb altres institucions universitàries o entitats per potenciar la relació amb la societat (art 190).

Formularis de tramitació

Sol·licitar un conveni (Formulari de Convenis)

Com accedir

Amb NIU i contrasenya

Informació sobre el tràmit

Contacte:

Àmbit de gestió:
Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal
  [MODELS]

Àmbit degestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional
  [MODELS]

Àmbit de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àmbit de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa

 

[Manual del sol·licitant]

Validació d'una sol·licitud de conveni (Formulari de Convenis)

Com accedir

Amb NIU i contrasenya

Informació sobre el tràmit

Contacte:

Àmbit de gestió:
Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal
  [MODELS]

Àmbit degestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional
  [MODELS]

Àmbit de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àmbit de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa

 

[Manual del validador]

Revisió i autorització de convenis (Plataforma de Tramitació)

Com accedir

Amb NIU i contrasenya

Informació sobre el tràmit

Contacte:

Àmbit de gestió:
Oficina de Coordinació Institucional (OCI)

 • Convenis institucionals d'àmbit estatal
  [MODELS]

Àmbit degestió:
Àrea de Relacions Internacionals (ARI)

 • Convenis institucionals d'àmbit internacional
  [MODELS]

Àmbit de gestió:
Escola de Doctorat (ED)

 • Específic estudis de doctorat
 • Estada recollida de dades per elaboració de tesi
 • Cotutela

Àmbit de gestió:
Escola de Postgrau (EP)

 • Específic titulacions pròpies postgrau
 • Transferència formativa

 

[Manual de revisió jurídica]
[Manual de revisió política i tècnica]