Convenis

 

Cercador de convenis institucionals de la UAB

 

La UAB, d'acord amb els objectius i finalitats establerts en els seus estatuts, té com a principals fites el desenvolupament d'un model de docència i d'estudis acadèmics, la projecció de programes d'investigació i l'establiment de vincles entre el món científic i acadèmic i la societat.

Per al desenvolupament d'aquests objectius la Universitat ha de potenciar la seva relació amb la societat, amb altres estaments de recerca científica i amb altres agents culturals, socials i del coneixement.

La vinculació que la UAB estableix amb entitats i persones per poder desenvolupar aquests objectius està regulada en els articles 184 i 190 dels actuals estatuts. En aquests s'estableix el marc bàsic d'actuació per establir, per una banda, convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, de projectes de transferència de tecnologia i coneixement dins de l'àmbit de la docència, els ensenyaments i els estudis propis de la Universitat (art. 184) i, per l'altra, convenis de col·laboració amb altres institucions universitàries o entitats per potenciar la relació amb la societat (art 190).

Formularis de tramitació