BOUAB - Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

Publicació mensual que recull:

 • Les disposicions generals i els acords dels òrgans col·legiats d'àmbit general
   
 • Les circulars, instruccions i altres resolucions d'àmbit general
   
 • Els convenis institucionals signats
   
 • Els canvis de nomenclatura de les estructures bàsiques 
   
 • Les novetats referents a la participació de la UAB en altres centres
   
 • Els nomenaments i els cessaments
   
 • Les convocatòries i resolucions de places del personal UAB

Últims butlletins publicats

Butlletins anteriors: