Portal de transparència

 

Accés al portal de transparència de la UAB

 

La UAB ha creat el portal de transparència per informar la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts i de les fonts i els repositoris on es pot trobar la informació. Segons recull el Pla Director de la UAB per al període 2013-2015, presentat al Claustre el 31 d'octubre de 2013, totes les actuacions de la Universitat han d'incorporar, com a criteris d'execució, la rendició de comptes i transparència.

Aquest nou espai es basa en els indicadors recomanats per la Fundació Transparència i Compromís en els seus informes de transparència de les Universitats espanyoles. D'aquesta manera, la UAB posa a disposició l'accés a la informació pública i de bon govern, requeriments de la "Publicitat activa" establerts en la Llei de transparència 19/2013 de 9 de desembre.

La UAB pretén oferir un clar i fàcil accés a la informació que considera de rellevància en la seva gestió, amb l'objectiu de facilitar que la societat comprengui quins són els recursos dels quals disposa i l'ús que se'ls dóna.

Sol·licitud d'accés a informació pública: formularis de tramitació

Mitjançant aquest tràmit es pot sol·licitar accés a informació pública de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Les persones interessades en sol·licitar el dret d'accés a informació pública de la UAB, amb certificat digital, caldrà que segueixin les següents instruccions:

 

Realitzar el tràmitRealitzar el tràmit amb certificat digital:

[Català]  [Castellano]  [English]        
 

 1. Inseriu el certificat digital  amb el qual voleu signar.
 2. Seleccioneu la sol·licitud desitjada.
 3. Ompliu el formulari i envieu-lo.
 4. Rebreu un justificant de la sol·licitud, que queda automàticament registrada.
   

Com accedir: Amb certificat digitalAmb certificat digital

 

 

Les persones interessades en sol·licitar el dret d'accés a informació pública de la UAB, de forma presencial, caldrà que segueixin les següents instruccions:

 

 

Realitzar el tràmitRealitzar el tràmit de forma presencial al Registre General:


Formularis per a la tramitació presencial (trieu la llengua i el format que preferiu)
 

CATALÀ            [docx]    [odt]    [pdf]

CASTELLANO   [docx]    [odt]    [pdf]

ENGLISH          [docx]    [odt]    [pdf]

 

 1. Empleneu el formulari de sol·licitud d'accés a la informació.
 2. Escriviu únicament amb ordinador o amb bolígraf, amb lletres majúscules o de tipus impremta.
 3. Indiqueu clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.
 4. És important que indiqueu el format, preferentment PDF, Word o Excel, en què preferiu tenir accés a la informació.
 5. Imprimiu el formulari, el signeu i el presenteu al Registre General de la UAB.


Com accedir: Presencial sense certificat digitalPresencial sense certificat digital

 

 

També podeu presentar el formulari per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.