Portal de transparència

 

Accés al portal de transparència de la UAB

 

El portal de transparència de la UAB dona compliment als requisits de publicitat activa marcats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i informa la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts per la Universitat.

En aquest espai dedicat a la transparència s'hi pot trobar informació sobre l'organització institucional, les dades i els resultats fruit de les activitats bàsiques de la Universitat (la docència, la recerca i la transferència), les persones, la informació econòmica i la contractació pública. A més, també inclou informació sobre aspectes de participació i bon govern.

Sol·licitud d'accés a informació pública: formularis de tramitació

Mitjançant aquest tràmit es pot sol·licitar accés a informació pública de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Les persones interessades en sol·licitar el dret d'accés a informació pública de la UAB, amb certificat digital, caldrà que segueixin les següents instruccions:

 

Realitzar el tràmitRealitzar el tràmit amb certificat digital:

[Català]  [Castellano]  [English]        
 

 1. Inseriu el certificat digital  amb el qual voleu signar.
 2. Seleccioneu la sol·licitud desitjada.
 3. Ompliu el formulari i envieu-lo.
 4. Rebreu un justificant de la sol·licitud, que queda automàticament registrada.
   

Com accedir: Amb certificat digitalAmb certificat digital

 

Les persones interessades en sol·licitar el dret d'accés a informació pública de la UAB, de forma presencial, caldrà que segueixin les següents instruccions:

 

Realitzar el tràmitRealitzar el tràmit de forma presencial al Registre:


 

Formularis per a la tramitació presencial (trieu la llengua i el format que preferiu)
 

CATALÀ

[docx]

[odt]

[pdf]

CASTELLANO

[docx]

[odt]

[pdf]

ENGLISH

[docx]

[odt]

[pdf]

                    

 1. Empleneu el formulari de sol·licitud d'accés a la informació.
 2. Escriviu únicament amb ordinador o amb bolígraf, amb lletres majúscules o de tipus impremta.
 3. Indiqueu clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.
 4. És important que indiqueu el format, preferentment PDF, Word o Excel, en què preferiu tenir accés a la informació.
 5. Imprimiu el formulari, el signeu i el presenteu al Registre presencial de l'OAMR de la UAB.


Com accedir: Presencial sense certificat digitalPresencial sense certificat digital

 

 

També podeu presentar el formulari per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.