Notificació electrònica

La notificació electrònica és un servei que s'ofereix mitjançant eNOTUM, una eina del Consorci AOC.

Aquest servei permet fer notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets...) a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques.

 

 

Contacte:

Oficina de Gestió de la Informació i la Documentació (OGID)
notificacio-e@uab.cat

 

 

 

Realitzar el tràmitAccés a la bústia de notificacions electròniques eNOTUM UAB

 

 

 

Els requisits tècnics mínims que han de complir els usuaris de la notificació electrònica són els que es detallen a continuació.

Navegador d'Internet

  • Mozilla Firefox 3.0.10 o superior. Cal que us assegureu que els connectors (plug-ins) de Java estan habilitats. Per fer-ho cal que accediu al menú de Firefox Eines>Complements>Connectors.

    Descarregar la darrera versió de Firefox

 

Java

 

Restriccions d'accés a eNOTUM

Per motius de seguretat, en alguns entorns corporatius, el tallafocs pot imposar restriccions d'accés a webs i aplicacions. En aquest cas, caldrà que comproveu:

 

Si utilitzeu un certificat digital per accedir a eNOTUM

Per poder fer servir el vostre certificat per accedir a les notificacions cal que instal·leu i configureu el programari necessari.
Per tenir més informació sobre aquesta instal·lació podeu consultar l'apartat Tràmits i gestions>Tràmits i gestions amb certificat digital d'aquesta seu.

 

Més informació