Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

Indisponiblitat del servei de notificació electrònica: 21 i 28 juliol

Per tasques de manteniment de la plataforma e-NOTUM de l'AOC, que utilitza aquesta seu, el servei romandrà aturat entre la 01:00 h i les 13:00 h del diumenge 21 de juliol. En cas de no poder-se completar totes les tasques aquest dia, es farà una segona aturada del servei entre la 01:00 h i les 13:00 h del diumenge 28 de juliol.

Més informació: estat dels serveis AOC.

Notificació electrònica

La notificació electrònica és un servei que s'ofereix mitjançant e-NOTUM, una eina del Consorci AOC.

Aquest servei permet fer notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets...) a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques.

 

Realitzar el tràmitAccés a la bústia de notificacions electròniques e-NOTUM UAB

 

 

 

 

 

Més informació