Notificació electrònica

La notificació electrònica és un servei que s'ofereix mitjançant e-NOTUM, una eina del Consorci AOC.

Aquest servei permet fer notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets...) a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques.

 

Realitzar el tràmitAccés a la bústia de notificacions electròniques e-NOTUM UAB

 

Com accedir: Amb certificat digitalAmb identificació digital

 

 

 

Més informació