Vés al contingut principal

Notificació electrònica

La notificació electrònica és un servei que s'ofereix mitjançant e-NOTUM, una eina del Consorci AOC.

Aquest servei permet fer notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets...) a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques.

Accés a la bústia de notificacions electròniques de la UAB

Com accedir

En línia amb identificació digital.

Més informació

Informació complementària