Notificació electrònica

La notificació electrònica és un servei que s'ofereix mitjançant eNOTUM, una eina del Consorci AOC.

Aquest servei permet fer notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets...) a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques.

 

 

Contacte:

Oficina de Gestió de la Informació i la Documentació (OGID)
notificacio-e@uab.cat

 

 

 

Realitzar el tràmitAccés a la bústia de notificacions electròniques eNOTUM UAB

 

 

Requisits tècnics

Els requisits tècnics mínims que han de complir els usuaris de la notificació electrònica són els que es detallen a l'enllaç següent:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/requisits-tecnics-dacces-a-notificacions-de-notum/idservei/enotum/

 

 

Més informació

 

Es pot trobar tota la informació sobre Notificació electrònica així com les guies i manuals d'ús a:

Intranet > Gestions > Seu electrònica > Getions en línia > Notificació electrònica