Preguntes freqüents sobre votació electrònica

 

Consulteu les FAQ sobre els diferents temes relacionats amb la votació electrònica:

 

Què és el vot electrònic?
El vot electrònic consisteix en l'emissió de vots per mitjans electrònics en contraposició dels mitjans tradicionals com són el vot presencial en paper i el vot anticipat.


Quins tipus de vot electrònic es fa servir?
El vot electrònic s'efectua de manera remota: emissió de vots a través de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.


Quins són els principals avantatges del vot electrònic?

  • Rapidesa i precisió en el recompte dels vots.
  • Accessibilitat per als votants cecs i discapacitats.
  • Flexibilitat en el disseny i modificació de les paperetes.
  • Prevenció d'errors involuntaris en el procés de votació.
  • Facilitat d'ús per als votants.
  • Mobilitat i comoditat per als votants (el que generalment implica majors taxes de participació).


On s'utilitza actualment el vot electrònic?
Múltiples governs de tot el món estan utilitzant ja el vot electrònic de forma totalment vinculant en els seus processos electorals (Suïssa, Finlàndia, Brasil, Estats Units, Austràlia, etc.). A més, moltes organitzacions del sector privat utilitzen el vot electrònic en els seus processos electorals interns (eleccions sindicals, juntes generals d'accionistes, associacions professionals, universitats, etc.)


És segur el vot electrònic?
El vot electrònic pot ser tan segur o fins i tot més segur que el vot tradicional en paper sempre que s'implantin les mesures de seguretat adequades. Les mesures de seguretat convencionals com ara tallafocs o comunicació SSL són necessàries però no suficients per garantir els requisits de seguretat específics del vot electrònic. A més d'aquestes mesures de seguretat convencionals, cal implementar una de capa seguretat especialitzada per fer front als riscos específics plantejats pel vot electrònic i garantir així el compliment dels requisits imprescindibles en qualsevol elecció com ara la privacitat del votant, la integritat del vot i la possibilitat de verificació per part dels votants del correcte tractament del vot.

 

 

Que cal fer per votar en blanc
Cal no seleccionar cap candidat en el pas 1. En el pas 2 es veurà el missatge: "vot en blanc".


Al clicar "Canviar el Vot" o "Confirmar el Vot" el sistema m'ha redirigit a la pantalla d'inici
Això és degut a que ha expirat la sessió (heu tardat massa en acabar el procés de votació des de que us vareu identificar al sistema). Tanqueu el navegador i comenceu de nou el procés.


Puc canviar el vot un cop emès?
Sí. El sistema de votació permet a l'usuari emetre el seu vot tantes vegades com vulgui, però només es comptabilitzarà la darrera votació efectuada pel recompte de vots.
Cal destacar que un vot es considera emès només quan s'ha presentat la pantalla de confirmació de que el vot ha estat emmagatzemat al servidor.

 

 

Per què serveix el rebut de votació?
Perquè el votant tingui constància que ha emes el vot i que aquest ha estat tingut en compte.


Per què serveix el codi de control?
És una firma digital que demostra que el rebut és vàlid.


No tinc impressora... puc guardar el rebut en un fitxer?
Sí, si es disposa d'un convertidor a PDF instal·lat a l'equip. En aquest cas, quan es vagi a l'opció d'imprimir el rebut caldrà seleccionar com a impressora el convertidor a PDF que tinguem instal·lat.
Alternativament també és possible fer-ho mitjançant el botó "Imprimir Pantalla" habitual en la majoria de teclats per PCs (sol estar ubicat a la part superior dreta del teclat, amb l"acrònim "Impr Pant", "Print Screen" o similars). Al prémer aquest botó, la imatge de la pantalla quedarà guardada temporalment pel sistema operatiu i només caldrà enganxar-la en un document. En Windows això es pot fer obrint una eina tipus Word, WordPad o Paint, i prement la següent combinació de botons: CTRL + V.


Puc imprimir el rebut si ja he tancat la sessió?
No, no es pot tornar a imprimir cap rebut després de sortir, perquè aquests no es guarden enlloc per motius de seguretat.

 

 

Com puc verificar que estic accedint al portal de votació real (no hi ha phishing)?
Quan s'accedeix al portal de votació s'empra una connexió HTTPS, la qual implica en aquest cas que el servidor s'autenticarà amb un certificat digital enfront del vostre navegador web. Si tot és correcte, podreu accedir al portal de votació sense cap notificació d'error i el navegador normalment mostrarà un cadenat tancat o una icona similar per indicar-ho. Per una altra banda, si apareix una finestra d'alarma al navegador indicant que el certificat digital del lloc no coincideix amb l'adreça on es connecta (o missatges similars) és possible que estigueu accedint a un portal fals. En aquest cas si us plau contacteu amb l'equip de suport per notificar-ho.


Com puc verificar la signatura digital de l'aplicació de vot?
Quan accediu a la pàgina de votació i feu clic a iniciar votació, es presentarà una finestra indicant que aneu a executar (a vegades també diu instal·lar, però no s'instal·la res) un programa i us demana permís per fer-ho. Aquesta finestra dona informació sobre certs aspectes del programa (qui l'ha creat, si està signat digitalment de forma correcta...). Tot ha d'estar correcte i podreu acceptar el programa. Si ho desitgeu, podeu visualitzar més detalls sobre l'autor i la firma del programa seleccionant l'opció "Més informació"...o quelcom similar que ha d'haver-hi a la finestra.


Com proporciona la plataforma de votació electrònica seguretat "end-to-end" a un procés de votació?
La plataforma de votació electrònica proporciona seguretat "end-to-end" (des dels votants individuals fins a la mesa electoral), evitant així el risc d'atacs interns per part dels administradors de sistemes. Els vots són xifrats i signats digitalment pels votants en els seus dispositius de votació (ordinadors) abans de ser emesos. La clau privada per desxifrar els vots és dividida en fragments que es distribueixen entre els membres de la Mesa Electoral abans del començament de l'elecció. Al final de l'elecció, un nombre mínim predefinit de membres de la Mesa Electoral han de reunir-se per reconstruir la clau privada i desxifrar els vots.


Amb la solució que Scytl aporta a la plataforma de votació electrònica, el control de l'elecció està a mans d'administradors de sistemes?
La solució de vot per Internet de la plataforma de votació electrònica posa el control del procés electoral exclusivament en mans de la Mesa Electoral tal i com succeeix en les eleccions tradicionals basades en paper. Els membres de la Mesa Electoral són els únics que poden reconstruir la clau privada que permet desxifrar i comptar els vots. Els administradors de sistemes o qualssevol altres actors amb privilegis al sistema no tenen accés a la clau privada i, per tant, no poden ni veure ni modificar els vots.


Com garanteix la plataforma de votació electrònica la privacitat dels votants?
Els vots són xifrats en els dispositius de votació dels votants abans de ser emesos. Només la Mesa Electoral (mitjançant la col·laboració dels seus membres) pot reconstruir la clau privada i desxifrar els vots. Aquest procés es duu a terme en un servidor aïllat i físicament segur, aplicant una tècnica de Mixing, que trenca la correlació entre la identitat dels votants i els vots desxifrats per garantir la privacitat.


Com protegeix la plataforma de votació electrònica la integritat dels vots?
Els vots emmagatzemats en els servidors de votació estan protegits criptogràficament (xifrats i signats digitalment) en tot moment, i per tant ningú els pot manipular, ni tan sols els administradors de sistemes amb accés privilegiat a aquests servidors.


Com evita la plataforma de votació electrònica l'addició de vots falsos?
Un cop xifrats, els vots són signats digitalment pels votants. Els certificats digitals utilitzats pels votants per signar digitalment els seus vots xifrats poden ser certificats digitals preexistents o certificats digitals generats ad-hoc per a aquesta elecció específica. Abans de desxifrar els vots, la Mesa Electoral verifica que les signatures digitals dels vots pertanyin a votants vàlids. Els vots amb una signatura digital invàlida són apartats per una auditoria posterior.


El rebut de vot de la plataforma de votació electrònica facilita la coerció o la venda de vots?
El rebut de vot de la plataforma de votació electrònica és un codi alfanumèric que no revela les opcions de vot seleccionades pel votant i, per tant, no permet ni la venda dels vots ni la coerció dels votants.


La solució de la plataforma de votació electrònica és auditable?
Es considera que la transparència és una part integral de la seguretat. Per això, la plataforma de votació electrònica proporciona accés al codi font de la seva solució a les autoritats electorals i a terceres parts designades per les autoritats electorals. Una vegada auditat el codi font, les autoritats electorals poden signar-lo digitalment per assegurar-se que la solució auditada és la mateixa que s'implementa durant l'elecció.


Les autoritats electorals poden auditar els resultats de l'elecció?
La solució de la plataforma de votació electrònica genera registres per a cada acció realitzada durant l'elecció. Aquests registres són encadenats criptogràficament (cada vegada que es genera un nou registre) per prevenir qualsevol manipulació. Aquests registres inalterables permeten una auditoria precisa dels resultats de l'elecció per part de les autoritats electorals (i de terceres parts) al final de l'elecció.

 

 

Podeu consultar com es vota pas a pas a la pàgina: MANUALS D'AJUDA