El vot electrònic

Què és el vot electrònic?

El vot electrònic consisteix en l'emissió de vots per mitjans electrònics en contraposició dels mitjans tradicionals com són el vot presencial en paper i el vot anticipat.
 

Quins tipus de vot electrònic es fa servir?

El vot electrònic s'efectua de manera remota: emissió de vots a través de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil (telèfon, tauleta, consola, etc) amb connexió a Internet.
 

Quins són els principals avantatges del vot electrònic?

 • Més còmode: no cal desplaçar-se al lloc de votació el dia de les eleccions.
 • Més lliure: es pot votar amb antelació des de qualsevol dispositiu que tingui connexió a internet.
 • Més fàcil: la plataforma de vot et guia durant tot el procés de votació i evita errors involuntaris a l'hora de votar.
 • Més segur: perquè el procés electoral és totalment transparent i permet l'auditoria per terceres parts.

El vot electrònic a la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en el projecte de votació electrònica impulsat per les universitats públiques catalanes.

La votació electrònica es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya, promoguda des de l'ACUP i gestionada des del CSUC, la qual inclou els sistemes de seguretat que garanteixen l'anonimat dels vots emesos i disposa de les eines necessàries per tal que els votants puguin comprovar que el seu vot ha estat vàlidament emès, sense que es pugui establir la connexió entre el votant i el seu vot.

La plataforma d'e-Vot s'allotja en el  clúster d'e-Administració del CSUC amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari per l'empresa Scytl Secure Electronic Voting.

Des d'aquesta seu electoral electrònica  es pot consultar el cens, accedir a les urnes virtuals i consultar el rebut de votació.
 

 

Actualment s'empra el sistema de votació electrònica en les seguents tipologies d'eleccions:

Eleccions realitzades a la UAB amb el sistema de votació electrònica:

Eleccions de representants d'estudiants al Claustre 2010

Com a primera experiència pilot vinculant en dos centres, en les eleccions de representants d'estudiants al Claustre de la UAB de l'any 2010. En aquells comicis, els estudiants d'enginyeria i de polítiques i de sociologia van poder votar electrònicament durant el termini de votació anticipada.

Eleccions de representants a la Junta de la Facultat de Veterinària 2011

En aquestes eleccions la votació es va fer durant el període de votació anticipada per a totes les circumscripcions i a tots els sectors electorals de la facultat: personal acadèmic, estudiants i personal d'administració i serveis.

Eleccions al Claustre 2012

La plataforma de votació electrònica es va emprar a les eleccions al Claustre com a únic sistema de votació. Per primera vegada van poder votar per aquest sistema tots els membres de la comunitat universitària.

Eleccions 2013

Durant el 2013 es va implementar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions de Junta de Facultat o Escola:

 1. Facultat d'Economia i Empresa. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (febrer 2013)
 2. Facultat de Filosofia i Lletres. Junta de Facultat. Sector C (març 2013)
 3. Facultat de Ciències de l'Educació. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (març 2013)
 4. Escola d'Enginyeria. Junta de Facultat. Sector C (abril 2013)
 5. Facultat de Ciències de la Comunicació. Sectors A, B i D (abril 2013)
 6. Facultat de Psicologia. Junta de Facultat. Sectors B, C i D (maig 2013)
 7. Facultat de Traducció i d'Interpretació. Junta de Facultat. Vacants sectors A i C (novembre 2013)
 8. Facultat de Biociències. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2013)
 9. Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2013)
 10. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2013)
 11. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2013)
 12. Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2013)
 13. Facultat de Medicina Juntes d'Unitats Docents. Sector C (novembre 2013)
 14. Escola d'Enginyeria. Junta d'Escola. Sectors A, B, D i vacants del sector C (novembre 2013)

Eleccions 2014

L'any 2014 es va emprar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions de junta de facultat o escola, claustre i eleccions sindicals:

 1. Facultat de Veterinària. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (març 2014)
 2. Junta de PAS Funcionari. Eleccions sindicals (maig 2014)
 3. Facultat de Filosofia i Lletres, Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (juny 2014)
 4. Facultat de Psicologia. Junta de Facultat. Sector C (octubre 2014)
 5. Facultat de Traducció i d'Interpretació. Junta de Facultat. Vacants dels sectors A i C (novembre 2014)
 6. Facultat de Ciències de l'Educació. Junta de Facultat. Vacants dels sectors A, B, C i D (novembre 2014)
 7. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2014)
 8. Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2014)
 9. Facultat de Medicina. Juntes d'Unitats Docents. Sector C (novembre 2014)
 10. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2014)
 11. Facultat de Dret. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2014)
 12. Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Vacants del sector C (desembre 2014)
 13. Facultat de Biociències. Eleccions a Junta de Facultat. Vacants del sector C (desembre 2014)
 14. Claustre. Eleccions de representants d'estudiants. Sector C (desembre 2014)

Eleccions 2015

L'any 2015 es va emprar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions:

 1. Facultat de Veterinària. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (març 2015)
 2. Comitè d'Empresa del PDI Laboral. Eleccions sindicals (maig 2015)
 3. Junta de PDI Funcionari. Eleccions sindicals (maig 2015)
 4. Comitè d'Empresa del PAS Laboral. Eleccions sindicals (juny 2015)
 5. Facultat de Psicologia. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2015)
 6. Facultat de Traducció i d'Interpretació. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2015)
 7. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2015)
 8. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2015)
 9. Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2015)
 10. Facultat de Medicina. Juntes d'Unitats Docents. Sectors A, B, C i D (novembre 2015)
 11. Facultat de Biociències. Junta de Facultat. Sector C (desembre 2015)
 12. Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Sector C (desembre 2015)
 13. Facultat de Filosofia i Lletres. Junta de Facultat. Sector C (desembre 2015)

Eleccions 2016

L'any 2016 es va emprar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions:

 1. Facultat d'Economia i Empresa. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (abril 2016)
 2. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sectors A, B i D (abril 2016)
 3. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de facultat. Vacants sector C (octubre 2016)
 4. Facultat de Psicologia. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (octubre 2016)
 5. Claustre. Sectors A, B, C i D (novembre 2016)
 6. Escola d'Enginyeria. Junta d'Escola. Sectors A, B, C i D (novembre 2016)
 7. Facultat de Biociències. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2016)
 8. Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2016)
 9. Facultat de Ciències de l'Educació. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2016)
 10. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2016)
 11. Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2016)
 12. Facultat de Medicina. Juntes d'Unitats Docents. Sector C (novembre 2016)
 13. Facultat de Traducció i d'Interpretació. Junta de Facultat. Vacants sectors A i C (novembre 2016)

Eleccions 2017

L'any 2017 es va emprar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions:

 1. Facultat de Filosofia i Lletres. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (maig 2017)
 2. Facultat de Biociències. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2017)
 3. Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2017)
 4. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2017)
 5. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D (novembre 2017)
 6. Facultat de Dret. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2017)
 7. Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2017)
 8. Facultat de Medicina. Juntes d'Unitats Docents. Sectors A, B, C i D (novembre 2017)
 9. Facultat de Psicologia. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2017)
 10. Facultat de Traducció i d'Interpretació. Junta de Facultat. Sectors A i C (novembre 2017)
 11. Escola d'Enginyeria. Junta d'Escola. Sector C (desembre 2017)

Eleccions 2018

L'any 2018 es va emprar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions:

 1. Facultat de Veterinària. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (abril 2018)
 2. Junta de PAS Funcionari. Eleccions sindicals (juny 2018)
 3. Claustre. Eleccions de representants d'estudiants. Sector C (novembre 2018)
 4. Facultat de Biociències. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2018)
 5. Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2018)
 6. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2018)
 7. Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sector C i vacants sectors A, B i D (novembre 2018)
 8. Facultat de Medicina. Juntes d'Unitats Docents. Sector C (novembre 2018)
 9. Facultat de Psicologia. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2018)
 10. Facultat de Traducció i d'Interpretació. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2018)
 11. Escola d'Enginyeria. Junta d'Escola. Sector C (desembre 2018)
 12. Facultat de Ciències de l'Educació. Junta de Facultat. Sectors A i C (desembre 2018)
 13. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sector C (desembre 2018)
 14. Facultat de Filosofia i Lletres. Junta de Facultat. Sector C (desembre 2018)

Eleccions 2019

L'any 2019 es va emprar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions:

 1. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sectors A, B i D (març 2019)
 2. Facultat d'Economia i Empresa. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (abril 2019)
 3. Comitè d'Empresa del PAS Laboral. Eleccions sindicals (juny 2019)
 4. Comitè d'Empresa del PDI Laboral. Eleccions sindicals (juny 2019)
 5. Junta de PDI Funcionari. Eleccions sindicals (juny 2019)
 6. Facultat de Biociències. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (octubre 2019)
 7. Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (octubre 2019)
 8. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2019)
 9. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2019)
 10. Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2019)
 11. Facultat de Medicina. Juntes d'Unitats Docents. Sector C (novembre 2019)
 12. Facultat de Psicologia. Junta de Facultat. Sectors B, C i D (novembre 2019)
 13. Facultat de Traducció i d'Interpretació. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2019)
 14. Facultat de Veterinària. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2019)
 15. Escola d'Enginyeria. Junta d'Escola. Sectors A, B, C i D (desembre 2019)
 16. Facultat de Ciències de l'Educació. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (desembre 2019)

Eleccions 2020

L'any 2020 es va emprar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions:

 1. Fundació UAB. Eleccions Sindicals. Comitè d'Empresa de la FUAB (febrer 2020)
 2. Eleccions a rector o rectora (octubre 2020)
 3. Facultat de Dret. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (octubre 2020)
 4. Facultat de Biociències. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2020)
 5. Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2020)
 6. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2020)
 7. Facultat de Filosofia i Lletres. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2020)
 8. Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2020)
 9. Facultat de Medicina. Juntes d'Unitats Docents. Sectors A, B, C i D (novembre 2020)
 10. Facultat de Veterinària. Junta de Facultat. Sector C (novembre-desenbre 2020)
 11. Escola d'Enginyeria. Junta d'Escola. Sector C (desembre 2020)
 12. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sector C (desembre 2020)
 13. Facultat de Psicologia. Junta de Facultat. Sector C (desembre 2020)

Eleccions 2021

L'any 2021 es va emprar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions:

 1. Facultat de Ciències de l'Educació. Junta de Facultat. Sectors A, B i C (gener 2021)
 2. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sectors A, B i D (gener 2021)
 3. Claustre. Sectors A, B, C i D (març 2021)
 4. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sectors A i B (juny 2021)

Eleccions 2022

L'any 2022 es va emprar la votació electrònica com a únic sistema de votació a diverses eleccions:

 1. Escola d'Enginyeria. Junta d'Escola. Sector C (març 2022)
 2. Facultat de Biociències.  Junta de Facultat. Sector C (març 2022)
 3. Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Sector C (març 2022)
 4. Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sector C (març 2022)
 5. Facultat de Medicina. Juntes d'Unitats Docents. Sector C (març 2022)
 6. Facultat de Psicologia. Junta de Facultat. Sector C (març 2022)
 7. Facultat de Traducció i d'Interpretació. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (març 2022)
 8. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sectors A, B i D (abril 2022)
 9. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sector C (abril 2022)
 10. Facultat de Filosofia i Lletres. Junta de Facultat. Sector C (maig 2022)
 11. Facultat d'Economia i Empresa. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (juny 2022)
 12. Junta de PAS Funcionari. Eleccions sindicals (juny 2022)
 13. Escola d'Enginyeria. Junta d'Escola.Sectors A, B, C i D (novembre 2022)
 14. Facultat de Biociències. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2022)
 15. Facultat de Ciències. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2022)
 16. Facultat de Ciències de la Comunicació. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2022)
 17. Facultat de Ciències  de l'Educació. Junta de Facultat. Sectors A, B, C i D (novembre 2022)
 18. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2022)
 19. Facultat de Medicina. Junta de Facultat. Sector C (novembre 2022)
 20. Facultat de Medicina. Juntes d'Unitats Docents. Sector C (novembre 2022)
 21. Facultat de Psicologia. Junta de Facultat. (Sectors B, C i D (novembre 2022)