Eleccions de representació sindical amb votació electrònica


Comitè d'Empresa del PAS Laboral

Comitè d'Empresa del PDI Laboral

Junta de PDI Funcionari

Comitè d'Empresa del PAS Laboral

Comitè d'Empresa del PDI Laboral

Junta de PDI Funcionari

 

 

MANUALS D'AJUDA

Consulteu els manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic al menú Ajuda: com es vota i es consulta el cens.
 

IMPORTANT

La normativa vigent del sistema de votació electrònica permet votar més d'una vegada per tal d'evitar coaccions i errors. El sistema únicament tindrà en compte la darrera votació que hagi efectuat un mateix elector.


DIFERENTS ESTATS D'UNA VOTACIÓ

Oberta: estem dins del termini de votació
Tancada: el termini de votació ja ha finalitzat
Prevista / Pendent d'obertura: el termini de votació encara no ha començat


INFORMACIÓ I RESULTATS AL WEB ELECTORAL DE CADA ELECCIÓ

Consulteu tota la informació, el procediment de reclamacions, les candidatures i els resultats referents a cada procés electoral en el web de l'elecció corresponent.

SECTORS ELECTORALS

Sector A: professorat amb vinculació permanent.
Sector B: resta de personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix funcions de docència.
Sector C: estudiants de grau i postgrau.
Sector D: personal d'administració i serveis.