Eleccions amb votació electrònica

Comicis electorals previstos entre octubre i desembre de 2017:

  • Escola d'Enyinyeria - Junta d'Escola - Sector C
  • Facultat de Biociències - Junta de Facultat - Sector C
  • Facultat de Ciències - Junta de Facultat - Sector C
  • Facultat de Ciències de la Comunicació - Junta de Facultat - Sector C
  • Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia- Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D
  • Facultat de Dret - Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D
  • Facultat de Medicina - Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D
  • Facultat de Medicina - Juntes d'Unitats Docents - Sector C
  • Facultat de Psicologia - Junta de Facultat - Sector C
  • Facultat de Traducció i d'Interpretació - Junta de Facultat - Sectors A i C

MANUALS D'AJUDA

Consulteu els manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic al menú Ajuda: com es vota.


INFORMACIÓ I RESULTATS AL WEB ELECTORAL DE CADA ELECCIÓ

Consulteu tota la informació, el procediment de reclamacions i els resultats referents a cada procés electoral en el web de l'elecció corresponent.

SECTORS ELECTORALS

Sector A: professorat amb vinculació permanent.
Sector B: resta personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix funcions de docència.
Sector C: estudiants de grau i postgrau.
Sector D: personal d'administració i serveis.