Calendari d'eleccions amb votació electrònica

Actualment no hi ha prevista cap elecció amb votació electrònica.

Podeu consultar la informació referent als darrers processos electorals:

MANUALS D'AJUDA

Consulteu els manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic al menú Ajuda: com es vota i es consulta el cens.


DIFERENTS ESTATS D'UNA VOTACIÓ

Oberta: estem dins del termini de votació
Tancada: el termini de votació ja ha finalitzat
Prevista / Pendent d'obertura: el termini de votació encara no ha començat


INFORMACIÓ I RESULTATS AL WEB ELECTORAL DE CADA ELECCIÓ

Consulteu tota la informació, el procediment de reclamacions, les candidatures i els resultats referents a cada procés electoral en el web de l'elecció corresponent.

SECTORS ELECTORALS

Sector A: professorat amb vinculació permanent.
Sector B: resta personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix funcions de docència.
Sector C: estudiants de grau i postgrau.
Sector D: personal d'administració i serveis.

Escola d'Enginyeria - Junta d'Escola - Sector C

Facultat de Biociències - Junta de Facultat - Sector C

Facultat de Ciències - Junta de Facultat - Sector C

Facultat de Ciències de l'Educació - Junta de Facultat - Sectors A, B i C

Facultat de Ciències de la Comunicació - Junta de Facultat - Sector C

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia - Junta de Facultat - Sector C

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia - Junta de Facultat - Sectors A, B i D

Facultat de Dret - Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D

Facultat de Filosofia i Lletres - Junta de Facultat - Sector A, B, C i D

Facultat de Medicina - Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D

Facultat de Medicina - Juntes d'Unitats Docents - Sectors A, B, C i D

Facultat de Psicologia - Junta de Facultat - Sector C

Facultat de Veterinària - Junta de Facultat - Sector C