Calendari d'eleccions amb votació electrònica


La UAB escollirà nou rector o rectora, màxim representant institucional de la universitat, el 18 i el 19 de maig per primer cop mitjançant votació electrònica.

Tota la informació del procés en aquesta página de la seu electoral electrònica.

MANUALS D'AJUDA

Consulteu els manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic al menú Ajuda: com es vota i es consulta el cens.


DIFERENTS ESTATS D'UNA VOTACIÓ

Oberta: estem dins del termini de votació
Tancada: el termini de votació ja ha finalitzat
Prevista / Pendent d'obertura: el termini de votació encara no ha començat


INFORMACIÓ I RESULTATS AL WEB ELECTORAL DE CADA ELECCIÓ

Consulteu tota la informació, el procediment de reclamacions, les candidatures i els resultats referents a cada procés electoral en el web de l'elecció corresponent.

SECTORS ELECTORALS

Sector A: professorat amb vinculació permanent.
Sector B: resta personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix funcions de docència.
Sector C: estudiants de grau i postgrau.
Sector D: personal d'administració i serveis.

Escola d'Enginyeria - Junta d'Escola - Sectors A, B, C i D

Facultat de Biociències - Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D

Facultat de Ciències - Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D

Facultat de Ciències de la Comunicació - Junta de Facultat - Sector C

Facultat de Ciències de l'Educació - Junta de Facultat - Sectors A, B C i D

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia - Junta de Facultat - Sector C

Facultat de Medicina - Junta de Facultat - Sector C

Facultat de Medicina - Juntes d'Unitats Docents - Sector C

Facultat de Psicologia - Junta de Facultat - Sectors B, C i D

Facultat de Traducció i d'Interpretació - Junta de Facultat - Sector C

Facultat de Veterinària - Junta de Facultat - Sector C