Manual d'ajuda: com es vota pas a pas

 

En aquest apartat es poden consultar els diferents manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic.
 

 

Els sistema d'identificació per votar electrònicament és el  NIU (nombre d'identificació d'usuari) i CONTRASENYA (paraula de pas), dels quals disposen tots els membres de la comunitat universitària.
 
El NIU és el número, personal i intransferible, que figura a la targeta d'identificació personal (carnet de la UAB). En el cas que no es conegui la contrasenya (paraula de pas associada) es pot obtenir a l'adreça http://sia.uab.es/gestio_pwd.html

Per accedir a la consulta del cens electoral i a les urnes de votació electrònica caldrà que us identifiqueu al Servei d'Autentificació Centralitzat (SAC) amb el vostre NIU i contrasenya.  En el cas que ja estigueu dins d'una sessió de la intranet accedireu directament.

(Imatge del SAC)

 

 

(A) Des de la pàgina principal de la seu electoral electrònica accediu a "accés consulta cens" de l'elecció corresponent i identifiqueu-vos.

 


 
Per a fer la consulta us heu d'identificar a el vostre NIU i CONTRASENYA. En el cas que ja estigueu dins d'una sessió de la intranet accedireu directament.

Feu clic a "accés consulta cens"

Identifiqueu-vos al SAC


 


(B) Comproveu a quines eleccions i/o circumscripcions esteu adscrits

Una vegada dins de la consulta podreu veure a quina elecció i/o circumscripció esteu adscrit al cens electoral i dins de la qual podreu votar i/o presentar candidatura:


 
En cas que estigueu en més d'un sector o pertanyeu a diversos centres podreu veure totes les circumscripcions i/o eleccions en les que esteu adscrit i a les que podreu votar i/o presentar candidatura:Si no apareix cap circumscripció vol dir que no esteu inscrit al cens electoral:(C) Sortir

Tanqueu la vostra sessió de cosulta del cens electoral amb el botó "surt de la sessió". Per motius de seguretat es tancarà la vostra sessió de la intranet.
El procés de consulta del cens electoral ha finalitzat.Per motius de seguretat s'ha tancat la vostra sessió de la intranet.

Us recomanem tancar el navegador com a mesura de seguretat addicional, particularment si accediu des de un ordinador d'us compartit.


(D) Reclamacions al cens electoral provisional

Si no sortiu al cens electoral o voleu demanar algun canvi, podeu fer la vostra reclamació en el termini establert per a cada elecció.

Les reclamacions al cens cal fer-les al centre que organitza cada elecció i d'acord amb que disposi la seva convocatòria. Consulteu el web del procés electoral que cada facultat, escola o entitat organitzadora té publicat.

 

 

(A) Des de la pàgina principal de la seu electoral electrònica accediu a "accés votació electrònica" de l'elecció corresponent i identifiqueu-vos.


En aquesta pàgina trobareu un accés a la intranet que os permetrà identificar-vos i accedir a la votació electrònica en vigor i a la qual estigueu autoritzats a participar

Feu clic en el botó "accés votació electrònica" de l'elecció a la qual voleu accedir

 

(B) Identifiqueu-vos amb el vostre NIU i la vostra CONTRASENYA (paraula de pas) 
El NIU és el número, personal i intransferible, que figura a la targeta d'identificació personal (carnet de la UAB). En el cas que no es conegui la CONTRASENYA (paraula de pas) associada es pot obtenir a l'adreça http://sia.uab.es/gestio_pwd.html

En el cas que ja estigueu dins d'una sessió de la intranet accedireu directament.

 

(C)  Portal de Votació

IMPORTANT:

Per passar d'un pas a un altre CAL UTILITZAR ELS BOTONS DE LA PLATAFORMA.


No utilitzeu els botons del vostre navegador per anar endavant i endarrere, ja que la plataforma es bloquejarà durant uns minuts per raons de seguretat.

 

La normativa vigent del sistema de votació electrònica permet votar més d'una vegada per tal d'evitar coaccions i errors. El sistema únicament tindrà en compte la darrera votació que hagi efectuat un mateix elector.


Per accedir a l'urna virtual corresponent cal fer clic en el botó "Votar"

En el cas que ja s'hagi votat una vegada i es vulgui tornar a votar, el botó d'accés indicarà "Tornar a votar". La normativa vigent del sistema de votació electrònica permet votar més d'una vegada per tal d'evitar coaccions i errors. El sistema únicament tindrà en compte la darrera votació que hagi efectuat un mateix elector.
Els diferents estats d'una elecció són:

  • Oberta: estem dins del termini de votació
  • Tancada: el termini de votació ja ha finalitzat
  • Pendent d'obertura: el termini de votació encara no ha començat


Les persones que poden votar en més d'una circumscripció d'una mateixa elecció les podran veure totes en aquesta pantalla. Per votar en cadascuna d'elles ho hauran de fer en diferents sessions.    

Per sortir d'aquesta pantalla cal utilitzar el botó "Sortir"Una vegada dins del portal de votació cal que seguiu tres passos:
 
(Pas 1 de 3) Trieu el vostres candidats i/o candidates de la llista o les llistes que figuren en la vostra circumscripció electoral.

Podeu marcar fins al nombre màxim de noms corresponents als representants a elegir en aquesta circumscripció electoral. El nombre màxim s'indica en la mateixa papereta. Els candidats poden ser triats indistintament entre les diferents candidatures col·lectives i/o individuals.

D'acord amb el Reglament Electoral (art. 49 per eleccions al Claustre i art. 56 per eleccions a juntes de facultat o d'escola):

En els sectors A, B i D  (personal acadèmic i PAS) hi ha una única llista amb el nom dels candidats per ordre alfabètic i s'indica entre parèntesi si pertany a una candidatura col·lectiva o individual.

En el cas que no marqueu cap nom, es considerarà "vot en blanc". 

En el sector C (estudiants) hi ha una llista per a cadascuna de les candidatures col·lectives, ordenades per ordre alfabètic de la seva denominació, i una llista dels candidats a títol individual. L'ordre dels candidats dins de les candidatures col·lectives serà el proposat per la pròpia candidatura i els candidats individuals s'ordenaran alfabèticament.

En el cas que no marqueu cap nom, es considerarà "vot en blanc".

Una vegada triats els candidats feu clic al botó "Valideu"


(Pas 2 de 3) Una vegada feta l'elecció, el programa mostra una pantalla de confirmació amb l'opció que heu escollit i us demanarà que la confirmeu abans de dipositar el vot a l'urna electrònica.

El votant pot comprovar que, efectivament, l'opció escollida és la correcta i clicar a "Confirmeu el vot" si és així, o a "Canvieu el vot" per tornar al pas anterior.

Pantalla de confirmació per a circumscripcions dels sectors A, B i D (personal acadèmic i PAS):Pantalla de confirmació per a circumscripció del sector C (estudiants):En el cas que no marqueu cap nom, es considerarà "vot en blanc".

(Pas 3 de 3) La darrera pantalla del procés de votació electrònica mostra el rebut de vot, que opcionalment es pot imprimir a la impressora connectada a l'ordinador o en un fitxer PDF.

El rebut conté el codi del rebut, una tira de dígits i caràcters i la signatura electrònica que dóna garantia de l'autenticitat del rebut.Per sortir d'aquesta pantalla feu clic a "Finalitzeu"


(D) Sortir

Per finalitzar el procés de votació feu clic en el botó "Sortir" de la pantalla principal. Per motius de seguretat es tancarà la vostra sessió de la intranet
El procés de votació ha finalitzat.Per motius de seguretat s'ha tancat la vostra sessió de la intranet.

Us recomanem tancar el navegador com a mesura de seguretat addicional, particularment si accediu des de un ordinador d'us compartit.

 

 

(A) Des de la pàgina principal de la seu electoral electrònica accediu a "accés votació electrònica" de l'elecció corresponent i identifiqueu-vos.


En aquesta pàgina trobareu un accés a la intranet que os permetrà identificar-vos i accedir a la votació electrònica en vigor i a la qual estigueu autoritzats a participar

Feu clic en el botó "accés votació electrònica" de l'elecció a la qual voleu accedir

 

 

MARC NORMATIU:

 

Les eleccions sindicals (Junta del PDI Funcionari, Junta del PAS Funcionari, Comitè d'Empresa del PDI Laboral i Comitè d'Empresa del PAS Laboral) estan regulades pel Reial Decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l'Administració General de l'Estat.

 

 

(B) Identifiqueu-vos amb el vostre NIU i la vostra CONTRASENYA (paraula de pas)

 


 
El NIU és el número, personal i intransferible, que figura a la targeta d'identificació personal (carnet de la UAB). En el cas que no es conegui la CONTRASENYA (paraula de pas) associada es pot obtenir a l'adreça http://sia.uab.es/gestio_pwd.html

En el cas que ja estigueu dins d'una sessió de la intranet accedireu directament.
 

 


(C)  Portal de Votació

IMPORTANT:

Per passar d'un pas a un altre CAL UTILITZAR ELS BOTONS DE LA PLATAFORMA.


No utilitzeu els botons del vostre navegador per anar endavant i endarrere, ja que la plataforma es bloquejarà durant uns minuts per raons de seguretat.

 

La normativa vigent del sistema de votació electrònica permet votar més d'una vegada per tal d'evitar coaccions i errors. El sistema únicament tindrà en compte la darrera votació que hagi efectuat un mateix elector.


Si esteu dins del termini de votació: accedireu directament a la papereta de votació.

Si el termini de votació està pendent d'obertura o tancat accedireu a una pantalla informativa de l'estat de la votació.

 

En el cas que ja s'hagi votat una vegada i es vulgui tornar a votar, el botó d'accés indicarà "Tornar a votar". La normativa vigent del sistema de votació electrònica permet votar més d'una vegada per tal d'evitar coaccions i errors. El sistema únicament tindrà en compte la darrera votació que hagi efectuat un mateix elector.Els diferents estats d'una elecció són:

  • Oberta: estem dins del termini de votació
  • Tancada: el termini de votació ja ha finalitzat
  • Pendent d'obertura: el termini de votació encara no ha començat


Per sortir d'aquesta pantalla cal utilitzar el botó "Sortir"
Una vegada dins del portal de votació cal que seguiu tres passos:
 

(Pas 1 de 3) Marqueu la casella corresponent a la llista de la candidatura a la qual voleu donar el vostre vot. 

En aquesta tipologia d'eleccions únicament es pot votar una candidatura presentada per una secció sindical.

Si voleu votar en blanc cal que marqueu la casella "Vot en blanc".

Si voleu que el vostre vot sigui nul cal que marqueu la casella "Vot nul"

 
Si voleu veure els noms de les diferents candidates i candidats de cada llista cal que entreu al l'enllaç d'informació marcat amb la icona "i".A continuació s'obrirà una nova pàgina amb la informació dels noms de les candidates i els candidats de cada secció sindical.
Per tornar a la papereta de votació feu clic al botó "Torneu a la votació"En la pantalla de la papereta de votació trieu l'opció desitjada (una llista d'un sindical, "vot en blanc" o "vot nul").Una vegada triada la vostra opció de vot feu clic al botó "Valideu"

(Pas 2 de 3) Una vegada feta l'elecció, el programa mostra una pantalla de confirmació amb l'opció que heu escollit i us demanarà que la confirmeu abans de dipositar el vot a l'urna electrònica.

El votant pot comprovar que, efectivament, l'opció escollida és la correcta i clicar a "Confirmeu el vot" si és així, o a "Canvieu el vot" per tornar al pas anterior.

Pantalla de confirmació de vot a una candidatura:

 

Pantalla de confirmació de vot de l'opció "Vot en blanc" o "Vot nul"


(Pas 3 de 3) La darrera pantalla del procés de votació electrònica mostra el rebut de vot, que opcionalment es pot imprimir a la impressora connectada a l'ordinador o en un fitxer PDF.

El rebut conté el codi del rebut, una tira de dígits i caràcters i la signatura electrònica que dóna garantia de l'autenticitat del rebut.Per sortir d'aquesta pantalla feu clic a "Finalitzeu"


(D) Sortir

Per finalitzar el procés de votació feu clic en el botó "Sortir" de la pantalla principal. Per motius de seguretat es tancarà la vostra sessió de la intranetEl procés de votació ha finalitzat.Per motius de seguretat s'ha tancat la vostra sessió de la intranet.

Us recomanem tancar el navegador com a mesura de seguretat addicional, particularment si accediu des de un ordinador d'us compartit.

 

 

 

El darrer pas de la votació és la generació d'un rebut. Aquest document es pot imprimir o guardar en pdf.

Una vegada ha finalitzat el període de votació d'unes eleccions, els votants poden comprovar que el seu vot ha estat tingut en compte.

 

Cal seguir aquests passos:

 

(A) Des de la pàgina principal de la seu electoral electrònica feu clic a "accés consulta rebut" de l'elecció corresponent.

 

 

(B) Introduïu els dígits alfanumerics del començament del rebut (entre 3 i 20 caràcters) i fer clic a "cerca"

 

(C) Comproveu el resultat de la cerca.

 

- Si el rebut és correcte veureu aquesta imatge:

 

- Si el rebut no és correcte o pertany a una altra elecció veureu el següent missatge:

 

 

 

Per poder votar electrònicament, cal que el vostre ordinador tingui un sistema operatiu amb un navegador compatible i el JavaScript activat.

Consulteu els requeriments actualitzats i com s'activa el JavaScript: 

 

Sistema Operatiu i navegador

 

Per poder votar electrònicament, cal que el vostre ordinador compleixi amb els següents requisits:

- Un sistema operatiu compatible. Els següents sistemes operatius estan suportats en aquest procés electoral:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Linux - Ubuntu 10.04
- Linux - RedHat 5.4
- Linux - Suse12
- MacOS 10.5

- Un navegador web compatible amb JavaScript activat:

- Internet Explorer IE 7, 8 i 9 (entorns Windows).
- Firefox 16 (entorns Windows i Linux).
- Google Chrome 23.0.1271 (entorns Windows).
- Safari 5.1 (entorns MacOS)
 
- Java 6 ó superior instal·lat i habilitat. 

 

 

Java i JavaScript

Per a que es pugui realitzar la votació electrònica sense problemes, cal que el vostre navegador tingui habilitat l'execució de Java i JavaScript.


...Firefox...

Anar a "Eines" --> "Opcions" --> "Contingut".
Verificar que es té activat l'opció "Habilitar el JavaScript".Anar a "Eines" --> "Complements" --> "Connectors"
Verificar que l'opció "Java(TM) Platform SE 6" (o "Java(TM) Platform SE 7") estigui activada. En cas contrari, clicar al botó "Habilita" i reiniciar el navegador.


...Internet Explorer...

Anar "Eines" --> "Opcions d'Internet" --> "Avançats".
Verificar que es té activat l'opció de "Utilizar JRE 1.6.0_15" (o superior).

...Chrome...

Activar javascript
Obrir el menú de chrome (icona) i anar a "Configuració" --> "Mostrar la configuració avançada..." --> "Privadesa" --> "Configuració del contingut ..." --> "Javascript". Verificar que es té activada l'opció "Permet que tots els llocs executin JavaScript (opció recomanada)".Activar java:
Obrir el menú de chrome (icona) i anar a "Configuració" --> "Mostrar la configuració avançada..." --> "Privadesa" --> "Configuració del contingut ..." --> "Connectors" -->
Desactiva els connectors individuals.... Verificar que es té activada l'opció "Java(tm)". En cas contrari, clicar a l'enllaç "Activa" i reiniciar el navegador.
...Safari...

Activar java & javascript:
Anar a "Safari" > "Preferencias" > "Seguridad". Verificar que es tenen activades les opcions "PermitirJava" i "Permitir Javascript".