Vés al contingut principal

Sol·licitud d'accés a informació pública

Formularis de Tramitació

Mitjançant aquest tràmit es pot sol·licitar accés a informació pública de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Portal de transparència

El portal de transparència de la UAB dona compliment als requisits de publicitat activa marcats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i informa la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts per la Universitat.

En aquest espai dedicat a la transparència s'hi pot trobar informació sobre l'organització institucional, les dades i els resultats fruit de les activitats bàsiques de la Universitat (la docència, la recerca i la transferència), les persones, la informació econòmica i la contractació pública. A més, també inclou informació sobre aspectes de participació i bon govern.

Accés al portal de transparència de la UAB

Informació complementària