Requeriments de la documentació annexa

Els documents que s'adjuntin al tràmit:

1.      S'han de generar sense virus informàtics o qualsevol altre codi maliciós.

2.      S'han de poder visualitzar i imprimir sense necessitat de contrasenya.

3.      Han de tenir un dels formats següents: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .odf o .odt.

Per tal millorar l'eficiència de les plataformes informàtiques i de les vies de comunicació disponibles, es limita l'extensió dels documents adjunts a un màxim de 4 Mb i es permet adjuntar un màxim de 5 documents.