Preguntes freqüents sobre notificacions electròniques

Quan un operador de la UAB diposita una notificació en el sistema informàtic el destinatari de la mateixa rep un correu electrònic i, si s'ha indicat el número, un SMS al seu telèfon mòbil.

Els requisits tècnics mínims que han de complir els usuaris de la notificació electrònica són els que es detallen a l'enllaç següent:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/requisits-tecnics-dacces-a-notificacions-de-notum/idservei/enotum/

Podeu accedir a una notificació pels mitjans següents:

 

  • Des de l'enllaç indicat al correu electrònic i/o al missatge al telèfon mòbil d'avís d'aquesta notificació.

 

 

 

 

Es pot accedir a les notificacions mitjançant els mecanismes següents:

  • Codi facilitat per l'aplicació eNOTUM.
  • idCAT Mòbil o @Clave i certificat digital.
  • Certificat digital: idCAT, DNIe, T-CAT P, entre altres.

El codi d'accés es sol·licita a la mateixa pàgina d'accés a les notificacions, en la qual es requereix la identificació.

 

 

Cal omplir el camp del número de NIF/NIE o Passaport; indicar el correu electrònic o el telèfon mòbil, que s'hagi facilitat a l'Administració prèviament per rebre els avisos de notificació, i fer clic a "Envia'm un codi".  

Un cop fet això, es rebrà, al mitjà indicat, un codi d'un sol ús i de curta durada (màxim de 30 minuts) que permetrà l'accés al contingut de la notificació.

 

Si quan es sol·licita el codi per a accedir a una notificació electrònica apareix l'error "No hi ha notificacions per a aquestes dades informades" el motiu pot ser el següent:

  • No s'està indicant el NIF i correu-e o mòbil correctes associats a la notificació.

Cal tornar a intentar obtenir el codi d'un sol ús, tenint en compte indicar correctament aquestes dades, o bé, contactar amb l'organisme notificador per verificar que la notificació s'hagi creat amb les dades correctes.

Al generar el codi d'un sol ús d'accés a una notificació, es guarda un identificador d'aquesta en sessió per a desprès poder-lo validar juntament amb el codi que es rep al correu.

En aquest sentit, si es tanca el navegador abans d'accedir a la notificació, es perd la sessió i amb ella aquest identificador (ID) del codi, per tant, aquesta no funciona i s'ha de tornar a demanar una altre.

Si es verifica l'accés a la bústia de notificacions de l'organisme emissor correcte, es pot contactar amb l'organisme notificador per tal que verifiqui que s'han fet arribar notificacions electròniques.

En cas que s'hagi identificat amb certificat digital, caldrà que comprovar també, que les dades del destinatari de les notificacions (NIF/NIE) es corresponen amb les del certificat digital utilitzat.

Es pot accedir al contingut de la notificació electrònica independentment de si s'ha acceptat aquesta.