Informació pública

La seu electrònica de la UAB no va funcionar entre els dies 11-10-2021 i 12-01-2022 per un atac informàtic. Es va publicar una seu provisional amb els serveis actius. Consulteu els comunicats oficials al web de la UAB. 

Actualment no estan disponibles tots els serveis. A cada pàgina s'indiquen les vies alternatives per fer els tràmits i els serveis que no estan operatius.

Tauler d'anuncis electrònic

Tauler d'anuncis electrònic


En el tauler d'anuncis electrònic de la UAB, actualment, es publiquen les convocatòries i concursos del personal acadèmic i investigador i del PAS, així com d'altres anuncis d'interès general.

Convenis

Convenis

Cercador de convenis signats amb altres entitats i accés a la informació sobre tràmitació de convenis.

Registre

Registre

Informació sobre els serveis de registre electrònic i presencial de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre

Butlletí Oficial i acords

Butlletí Oficial i acords

Consulta dels acords dels órgans de govern.
El Butlletí Oficial - BOUAB és la publicació mensual d'acords, nomenaments, normatives i altres documents institucionals.

Nomenaments i cessaments

Nomenaments i cessaments

Cercador de nomenaments i cessaments de càrrecs acadèmics i institucionals.

Calendaris acadèmic i laboral

Calendaris acadèmic i laboral

Consulta dels calendaris acadèmic, academicoadministratiu i laboral i de vacances de la UAB

Portal de transparència

Portal de transparència

La UAB disposa d'un portal de transparència per informar la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts i de les fonts i els repositoris on es pot trobar la informació.

Organigrama

Organigrama

Informació dels òrgans de govern i de l'estructura d'organització de l'Autònoma.