Calendari de dies inhàbils per a l'any 2017

Aquest calendari és aplicable als serveis de la UAB ubicats als campus de Barcelona, Bellaterra i Sabadell i a les unitats docents de Barcelona, Bellaterra, Sabadell i Badalona.

Festes de caràcter nacional

06-01-2017        Reis (divendres)
14-04-2017        Divendres Sant (divendres)
17-04-2017        Dilluns de Pasqua Florida (dilluns)
01-05-2017        Festa del Treball (dilluns)
24-06-2017        Sant Joan (dissabte)
15-08-2017        L'Assumpció (dimarts)
11-09-2017        Festa Nacional de Catalunya (dilluns)
12-10-2017        Festa Nacional d'Espanya (dijous)
01-11-2017        Tots Sants (dimecres)
06-12-2017        Dia de la Constitució (dimecres)
08-12-2017        La Immaculada (divendres)
25-12-2017        Nadal (dilluns)
26-12-2017        Sant Esteve (dilluns)

Festes de caràcter local
 
Barcelona i campus de Bellaterra
05-06-2017        Dilluns de Pasqua Granada (dilluns)
25-09-2017        La Mercè (dilluns)
 
Sabadell
15-05-2017         La Salut  (dilluns)
04-09-2017         Festa Major (dilluns)
 
Badalona
11-05-2017         Festiu local (dijous)
05-06-2017         Festiu local (dimecres)