Seu electoral electrònica

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en el projecte de votació electrònica impulsat per les universitats públiques catalanes.

La votació electrònica es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya, promoguda des de l'ACUP i gestionada des del CSUC, la qual inclou els sistemes de seguretat que garanteixen l'anonimat dels vots emesos i disposa de les eines necessàries per tal que els votants puguin comprovar que el seu vot ha estat vàlidament emès, sense que es pugui establir la connexió entre el votant i el seu vot.

Des d'aquesta seu electoral electrònica  es pot consultar el cens, accedir a les urnes virtuals i consultar el rebut de votació.

Actualment s'empra el sistema de votació electrònica en els següents comicis:

 • Eleccions al Claustre
 • Eleccions a Junta de Facultat o Escola
 • Eleccions Sindicals (Junta de Personal i Comitè d'Empresa)

Eleccions amb votació electrònica

Comicis electorals previstos entre octubre i desembre de 2017:

 • Escola d'Enyinyeria - Junta d'Escola - Sector C
 • Facultat de Biociències - Junta de Facultat - Sector C
 • Facultat de Ciències - Junta de Facultat - Sector C
 • Facultat de Ciències de la Comunicació - Junta de Facultat - Sector C
 • Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia- Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D
 • Facultat de Dret - Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D
 • Facultat de Medicina - Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D
 • Facultat de Medicina - Juntes d'Unitats Docents - Sector C
 • Facultat de Psicologia - Junta de Facultat - Sector C
 • Facultat de Traducció i d'Interpretació - Junta de Facultat - Sectors A i C

MANUALS D'AJUDA

Consulteu els manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic al menú Ajuda: com es vota.


INFORMACIÓ I RESULTATS AL WEB ELECTORAL DE CADA ELECCIÓ

Consulteu tota la informació, el procediment de reclamacions i els resultats referents a cada procés electoral en el web de l'elecció corresponent.

SECTORS ELECTORALS

Sector A: professorat amb vinculació permanent.
Sector B: resta personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix funcions de docència.
Sector C: estudiants de grau i postgrau.
Sector D: personal d'administració i serveis.