Sobre la seu

La seu electrònica és una adreça electrònica disponible a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, la gestió i l'administració de la qual correspon a una administració pública, un òrgan o una entitat administrativa en l'exercici de les seves competències.
  
Podeu accedir a la Seu Electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant l'adreça:  https://seuelectronica.uab.cat. En aquesta seu, els membres de la comunitat universitària i tercers poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics.