Vés al contingut principal

Avís legal

Dades identificatives del lloc web

"www.uab.cat" | "www.uab.es" | "seuelectronica.uab.cat" | "seuelectronica.uab.es" són dominis d'Internet de titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (CIF Q-0818002-H). Edifici A. Campus Universitari UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193 Barcelona.

Drets de propietat intel·lectual i llicències d'ús obert

El lloc web www.uab.cat i tots els seus continguts són propietat de la Universitat Autònoma de Barcelona o d'altres organismes que han autoritzat l'ús i difusió d'aquests continguts a la Universitat Autònoma de Barcelona. Tota la informació que conté, sempre que no es digui expressament el contrari, està sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement - No Comercial (CC BY NC), que en permet la còpia, distribució i comunicació pública, així com la creació d'obres derivades sense finalitat comercial, sempre que se citi la font. Les marques, fotografies, imatges, signes distintius i logotips que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva de la Universitat Autònoma de Barcelona, sempre que no s'indiqui una titularitat diferent, estan protegits per la legislació vigent aplicable i no poden ser reproduïts, excepte quan apareguin dins dels ginys facilitats per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Llicència Creative Commons

Jurisdicció i lleis aplicables

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles independentment de l'entorn legal de l'usuari, i qualsevol litigi que se'n susciti es dirimirà en els tribunals espanyols.

Informació complementària