Tràmits i gestions

En aquest apartat, els membres de la comunitat universitària i tercers, poden fer telemàticament diferents tràmits i gestions, que estan classificats per la tipologia del tràmit i per perfil de l'usuari.

La seu electrònica de la UAB no va funcionar entre els dies 11-10-2021 i 12-01-2022 per un atac informàtic. Es va publicar una seu provisional amb els serveis actius. Consulteu els comunicats oficials al web de la UAB. 

Actualment no estan disponibles tots els serveis. A cada pàgina s'indiquen les vies alternatives per fer els tràmits i els serveis que no estan operatius.

Notificació electrònica

Notificació electrònica

Aquest servei permet fer notificacions d'actes administratius a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques.

Verificació de documents

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació es pot comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.