Vés al contingut principal

Avisos de disponibilitat

No hi ha cap avís actualment.

Normativa d'avisos

Article 11 de la resolució, de 20 de maig de 2010, per la qual es fa públic el reglament l'establiment de la seu electrònica de la universitat (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5687 - 6.8.2010):

Disponibilitat de la seu electrònica.

1.La seu electrònica de la Universitat ha d'estar disponible tots els dies de l'any i durant les vint-i-quatre hores del dia.

2. Quan, per raons tècniques, es prevegi que la seu electrònica no pot estar operativa s'ha d'anunciar a les persones usuàries amb el màxim d'antelació possible i indicant els mitjans alternatius de consulta i accés disponibles.

 

En cas que aquesta seu electrònica seuelectronica.uab.cat no estigui operativa per motius tècnics:

Serveis restablerts

Consulteu en aquest apartat els dies i hores en què algun servei de la Seu electrònica ha estat inoperatiu:

Informació complementària