Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

Per tasques de manteniment tècnic de serveis AOC que empra aquesta seu, el Tauler d'anuncis electrònic (e-TAULER)  i el servei de Notificació electrònica (e-NOTUM) no estaran disponibles en el següents intervals:

- Entre les 00:00 del dia 19/08/2017 i les 23:59 del dia 20/08/2017
- Entre les 18:00 del dia 25/08/2017 i les 07:00 del dia 28/08/2017

Més informació sobre avisos de disponibilitat AOC: e-TAULER  | e-NOTUM

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 26/07/2017 14:37:49