Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

Afectació d'accés als serveis d'intranet enllaçats en aquesta seu

Els serveis d'intranet enllaçats des d'aquesta seu electrònica s'aniran activant progressivament entre els dies 14 i 22 de novembre. El canvi de la pàgina d'intranet corporativa, realitzada el dia 14 de novembre, ha afectat als diferents enllaços i accessos programats a la seu electrònica.

Es pot accedir directament a la intranet des d'aquest enllaç. Per consultes sobre aquest tema: seu.electronica@uab.cat

Eleccions a Juntes de Facultat o d'Escola 2019

Consulta del cens electoral i accés a la votació

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 16/11/2019 03:40:45