Informació

Informació

 

10-06-2020: El Consell de Govern aprova una nova convocatòria d'eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 d'acord amb el calendari electoral elaborat per la Junta Electoral General.

Candidatures

Candidatures

Presentació de candidatures Amb NIU i contrasenya

Del 10-10-2020 al 15-10-2020
 

Proclamació de candidatures En línia sense identificació digital

Provisionals: 16-10-2020
Definitives: 19-10-2020

Campanya electoral:
Del 19-10-2020 al 28-10-2020
 

Reclamacions candidatures provisionals Amb NIU i contrasenya

Del 17-10-2020 al 18-10-2020

Votació

Votació


Votació electrònica Amb NIU i contrasenya

De les 10 h del 27-10-2020
a les 16 h del 28-10-2020

Estat votació: prevista

 


 

 


 

 

 

Cens electoral

Cens electoral


Consulta del cens electoral Amb NIU i contrasenya

Provisional: 09-10-2020
Definitiu: 15-10-2020


 

Reclamacions cens provisional Amb NIU i contrasenya

Del 10-10-2020 al 13-10-2020


 

 

 

 

Resultats

Resultats


Resultats | Participació  En línia sense identificació digital

Provisionals: 28-10-2020
Definitius: 30-10-2020
 

 

Reclamacions resultats provisionals Amb NIU i contrasenya

29-10-2020