Candidatures

Candidatures

Proclamació de candidatures En línia sense identificació digital

Provisional: 16-10-2020
Definitiva: 19-10-2020

La Junta Electoral General proclama com a candidat a rector el Dr. Francisco Javier Lafuente Sancho (Catedràtic d'Enginyeria Química)

[web de la candidatura]

Campanya electoral:
Del 19-10-2020 al 28-10-2020
 

Reclamacions candidatures provisionals

Del 17-10-2020 al 18-10-2020
(Termini tancat)

Presentació de candidatures

Del 10-10-2020 al 15-10-2020
(Termini tancat)

Cens electoral

Cens electoral


Consulta del cens electoral Amb NIU i contrasenya

Provisional: 09-10-2020
Definitiu: 15-10-2020
[Llistat en pdf]


 

Reclamacions cens provisional

Del 10-10-2020 al 13-10-2020
(Termini tancat)

Acords Junta Electoral General:
 

Votació

Votació


Votació electrònica Amb NIU i contrasenya

De les 10 h del 27-10-2020
a les 16 h del 28-10-2020

Estat votació: prevista

 


 

 

 


 

 

 

Informació

Informació


10-06-2020: El Consell de Govern aprova una nova convocatòria d'eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 d'acord amb el calendari electoral elaborat per la Junta Electoral General.

Resultats

Resultats


Resultats | Participació  En línia sense identificació digital

Provisionals: 28-10-2020
Definitius: 30-10-2020
 

 

Reclamacions resultats provisionals Amb NIU i contrasenya

29-10-2020