Candidatures

Candidatures

Presentació de candidatures Amb NIU i contrasenya

Del 18-04-2020 al 24-04-2020
 

Proclamació de candidatures En línia sense identificació digital

Provisionals: 27-04-2020
Definitives: 4-05-2020

Campanya electoral:
Del 4-05-2020 al 19-05-2020
 

Reclamacions candidatures provisionals Amb NIU i contrasenya

Del 28-04-2020 al 30-04-2020
 

Votació

Votació


Votació electrònica Amb NIU i contrasenya

De les 10 h del 18-05-2020
a les 16 h del 19-05-2020

Estat votació: prevista

 


 

 

 

Cens electoral

Cens electoral


Consulta del cens electoral Amb NIU i contrasenya

Provisional: 17-04-2020
Definitiu: 27-04-2020


 

Reclamacions cens provisional Amb NIU i contrasenya

Del 18-04-2020 al 22-04-2020


 

 

 

 

Resultats

Resultats


Resultats | Participació  En línia sense identificació digital

Provisionals: 19-05-2020
Definitius: 22-05-2020
 

 

Reclamacions resultats provisionals

Del 20-05-2020 al 21-05-2020