Suspensió eleccions

Suspensió eleccions


El Consell de Govern, en la seva sessió extraordinària i a distància del 16-4-2020, ha acordat constatar i donar compte de la suspensió de la convocatòria d'eleccions de rector o rectora de la UAB amb el benentès que quan s'aixequi l'estat d'alarma es convocarà una sessió extraordinària del Consell de Govern per tal de reprendre'l, prèvia proposta de nou calendari electoral per part de la Junta Electoral General. [Veure l'acord]