Requeriments de la documentació annexa

Els documents que s'adjuntin al tràmit:
 

1. S'han de generar sense virus informàtics o qualsevol altre codi maliciós.

2. S'han de poder visualitzar i imprimir sense necessitat de contrasenya.

3. Han de tenir un dels formats següents: jpg, .jpeg, .odt, .odp, .ods, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tiff, .txt, .xsig, .xml 


Per tal millorar l'eficiència de les plataformes informàtiques i de les vies de comunicació disponibles, es limita l'extensió dels documents adjunts a un màxim de 5 Mb i es permet adjuntar un màxim de 5 documents.