Vés al contingut principal

Calendaris acadèmic i laboral

Calendari acadèmic

Calendari marc aprovat pel Consell de Govern de la UAB per a tota la Universitat. El calendari de cada centre es pot consultar a la pàgina web corresponent.

Calendari acadèmic 2023-2024

Calendari administratiu 2023-2024

 

Calendari laboral i de vacances

El calendari laboral i de vacances del campus de Bellaterra es regeix pels festius de caràcter local de Barcelona. En aquest calendari també s'estableixen les festes locals dels campus i les unitats docents de Barcelona, Sabadell i Badalona.

Calendari laboral i de vacances 2024

Informació complementària