Calendari d'eleccions amb votació electrònica

 

Eleccions sindicals

- Comitè d'Empresa del PAS Laboral

- Comitè d'Empresa del PDI Laboral

- Junta de PDI Funcionari

 

 

MANUALS D'AJUDA

Consulteu els manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic al menú Ajuda: com es vota i es consulta el cens.


DIFERENTS ESTATS D'UNA VOTACIÓ

Oberta: estem dins del termini de votació
Tancada: el termini de votació ja ha finalitzat
Prevista / Pendent d'obertura: el termini de votació encara no ha començat


INFORMACIÓ I RESULTATS AL WEB ELECTORAL DE CADA ELECCIÓ

Consulteu tota la informació, el procediment de reclamacions, les candidatures i els resultats referents a cada procés electoral en el web de l'elecció corresponent.

SECTORS ELECTORALS

Sector A: professorat amb vinculació permanent.
Sector B: resta personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix funcions de docència.
Sector C: estudiants de grau i postgrau.
Sector D: personal d'administració i serveis.

Comitè d'Empresa del PAS Laboral

Comitè d'Empresa del PDI Laboral

Junta de PDI Funcionari