Vés al contingut principal

Accés a eleccions

  • Eleccions Generals: Claustre i rector o rectora
  • Eleccions de Facultats i Escoles: degà o degana i Juntes de Facultat, d'Escola i d'Unitat Docent
  • Eleccions Sindicals: Comitès d'Empresa i Juntes de Personal del PDI i del PTGAS

Eleccions al Claustre

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Eleccions a rector o rectora

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Escola d'Enginyeria

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat de Biociències

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat de Ciències

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat de Ciències de la Comunicació

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat de Ciències de l'Educació

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat de Dret

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat d'Economia i Empresa

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat de Filosofia i Lletres

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat de Medicina

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat de Psicologia

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat de Traducció i d'Interpretació

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Facultat de Veterinària

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Comitè d'Empresa del PDI L

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Comitè d'Empresa del PTGAS L

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Junta de Personal del PDI F

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Junta de Personal del PTGAS F

Actualment no hi ha previstes eleccions amb votació electrònica.

 

Informació complementària

Més informació

Consulteu els manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic al menú Ajuda: com es vota i es consulta el cens.

IMPORTANT

La normativa vigent del sistema de votació electrònica permet votar més d'una vegada per tal d'evitar coaccions i errors. El sistema únicament tindrà en compte la darrera votació que hagi efectuat un mateix elector.

COM ACCEDIR

Consulta del cens i accés a la votació:

Amb NIU i contrasenya

Consulta del rebut i accés al web electoral:

En línia sense id. digital

DIFERENTS ESTATS

Accés o informació oberta
Accés o informació tancada
Accés o informació pendent d'obertura

INFORMACIÓ I RESULTATS AL WEB ELECTORAL DE CADA ELECCIÓ

Consulteu tota la informació, el procediment de reclamacions, les candidatures i els resultats referents a cada procés electoral en el web de l'elecció corresponent.

SECTORS ELECTORALS

Sector A: professorat amb vinculació permanent.

Sector B: resta personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix funcions de docència.

Sector C: alumnat de grau i postgrau.

Sector D: personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis.