Vés al contingut principal

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Eleccions a Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D

Cens electoral
Provisional: 03-10-2023
Definitiu: 10-10-2023

Consulta del cens

Votació electrònica
Inici: 10.00 14-10-2023
Final: 15:00 16-10-2023
Estat votació: prevista

Accés a la votació

Rebut de votació
Publicació: 17-10-2023

Consulta del rebut

Web electoral
Informació, reclamacions i resultats

Web

MANUALS D'AJUDA

Facultat de Dret

Eleccions a Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D

Cens electoral
Provisional: 15-09-2023
Definitiu: 26-09-2023

Consulta del cens

Votació electrònica
Inici: 08:00 16-10-2023
Final: 12:30 17-10-2023
Estat votació: prevista

Accés a la votació

Rebut de votació
Publicació: 18-10-2023

Consulta del rebut

Web electoral
Informació, reclamacions i resultats

Web

MANUALS D'AJUDA

Facultat de Filosofia i Lletres

Eleccions a Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D

Cens electoral
Provisional: 10-10-2023
Definitiu: 16-10-2023

Consulta del cens

Votació electrònica
Inici: 10.00 15-10-2023
Final: 16:00 16-10-2023
Estat votació: prevista

Accés a la votació

Rebut de votació
Publicació: 17-10-2023

Consulta del rebut

Web electoral
Informació, reclamacions i resultats

Web

MANUALS D'AJUDA

Facultat de Psicologia

Eleccions a Junta de Facultat - Sector C

Cens electoral
Provisional: 02-10-2023
Definitiu: 09-10-2023

Consulta del cens

Votació electrònica
Inici: 10.00 20-10-2023
Final: 13:00 21-10-2023
Estat votació: prevista

Accés a la votació

Rebut de votació
Publicació: 02-11-2023

Consulta del rebut

Web electoral
Informació, reclamacions i resultats

Web

MANUALS D'AJUDA

MANUALS D'AJUDA

Consulteu els manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic al menú Ajuda: com es vota i es consulta el cens.

IMPORTANT

La normativa vigent del sistema de votació electrònica permet votar més d'una vegada per tal d'evitar coaccions i errors. El sistema únicament tindrà en compte la darrera votació que hagi efectuat un mateix elector.

COM ACCEDIR

Consulta del cens i accés a la votació:

Amb NIU i contrasenya

Consulta del rebut i accés al web electoral:

En línia sense identificació digital


DIFERENTS ESTATS D'UNA VOTACIÓ

Oberta: estem dins del termini de votació
Tancada: el termini de votació ja ha finalitzat
Prevista / Pendent d'obertura: el termini de votació encara no ha començat

INFORMACIÓ I RESULTATS AL WEB ELECTORAL DE CADA ELECCIÓ

Consulteu tota la informació, el procediment de reclamacions, les candidatures i els resultats referents a cada procés electoral en el web de l'elecció corresponent.

SECTORS ELECTORALS

Sector A: professorat amb vinculació permanent.
Sector B: resta personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix funcions de docència.
Sector C: estudiants de grau i postgrau.
Sector D: personal d'administració i serveis.

Informació complementària