Vés al contingut principal

Codis DIR3

El DIR3 és un catàleg de les unitats orgàniques, organismes públics i oficines de registre i atenció a la ciutadania de les administracions.

És un inventari unificat i comú per a tota l'administració per tal que les administracions puguin operar entre elles i permetre l'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

L'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les oficines d'assistència en matèria de registres estan obligades a facilitar als interessats el codi d'identificació si l'interessat el desconeix. Així mateix, les administracions públiques han de mantenir i actualitzar a la seu electrònica corresponent una llista amb els codis d'identificació vigents.

Els Codis DIR3 de la Universitat Autònoma de Barcelona són els següents:

U02200001  - Universidad Autónoma de Barcelona - Uab

U02200002  - Gerencia - Uab

U02200003  - Oficina de Coordinación de la Administración Electrónica - Uab

U02200007  - Rectorado - Uab

O00019434  - Registro de la Universidad Autónoma de Barcelona (OAMR)

U02200009 - Vicerrectorado de  Innovación, Transferencia y Emprendimiento - Uab

U02200008 - Vicerrectorado de Investigación - Uab

U02200005  - Área de Comunicación y Promoción - Uab

O00027164  - Unidad de Web - Uab

U02200004  - Área de Gestión de Personas - Uab

Informació complementària