Codis DIR3

 

El DIR3 és un catàleg de les unitats orgàniques, organismes públics i oficines de registre i atenció a la ciutadania de les administracions.

És un inventari unificat i comú per a tota l'administració per tal que les administracions puguin operar entre elles i permetre l'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

L'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les oficines d'assistència en matèria de registres estan obligades a facilitar als interessats el codi d'identificació si l'interessat el desconeix. Així mateix, les administracions públiques han de mantenir i actualitzar a la seu electrònica corresponent una llista amb els codis d'identificació vigents.

 

Els Codis DIR3 de la Universitat Autònoma de Barcelona són els següents:

  • Àrea de Comunicació: U02200005
  • Àrea de Gestió de Persones: U02200004
  • Gerència: U02200002
  • Oficina d'Assistència en Matèria de Registre: O00019434
  • Oficina de Gestió de la Informació i la Documentació:  U02200003
  • UAB: U0220001
  • Unitat de Web: O00027164